Open Procurement Albania

Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Per sherbimin e lavanderise dhe hotelerise ne pavionet e S.U.O.GJ Mbreteresha Geraldine".

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë
Institucion Kontraktues Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë
Objekti i Tenderit Per sherbimin e lavanderise dhe hotelerise ne pavionet e S.U.O.GJ Mbreteresha Geraldine" - Marrëveshje Kuadër me nje operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj).
Minikontrata I.
Nr. Reference REF-91166-10-23-2018
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 24-10-2018
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 20-11-2018
Data e mbajtjes se tenderit 20-11-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues Sanitary Cleaning
Devis
Univers Servis
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Devis SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 294.5 leke çmim / per njesi i ofruar .
  Data e shpalljes se fituesit 08-05-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 63 670 664,40
  Data e lidhjes se kontrates 08-05-2019
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje me vendim te KPP 122/2019 date 06.03.2019 .
  Eshte dorezuar prane ankese me nr.458 Prot. dt.17.04.2019.
  Ka marrë përgjigje: me nr.458/1 Prot. dt.24.04.2019 .
  Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1. Sanitary Cleaning sh.p.k.:
  Nuk ka paraqitur dokumentacion te plote. Me dokumentacionin e dorezuar nga kjo shoqeri nuk plotesohen te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe te veçanta per kualifikim te percaktuara sipas DST-se.
  • Nuk ka paraqitur deklarate qe disponion se ka Teknik ose inxhinier elektronik / elektromekanik / mekanik / si dhe diplomen perkatese, te bashkangjitur.

  2. Univers Servis sh.p.k. :
  • Nuk ka paraqitur dokument per kriterin “Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”
  • Nuk ka paraqitur dokument per kriterin “Kerkohet qe ofertuesi te paraqese vertetim nga Administrata Tatimore per xhiron vjetore per vitet 2016, 2017, 2018 e cila duhet te jete jo me vogel se vlera e fondit limit qe konkurron, per sejcilin vit. ”.
  • Nuk ka paraqitur dokument per kriterin “Kerkohet qe ofertuesi te paraqese kopje te vertetuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore e rrethit perkates , te nje ose me shume bilancave per nje nga vitet 2015, 2016, 2017 ”.
  • Nuk ka paraqitur dokument per kriterin “Kerkohet qe ofertuesi te paraqese, Vertetim per pagesen e taksave vendore, viti 2018” .
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Devis SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Devis SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Devis SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Devis SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë REF-91166-10-23-2018
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr. 20 datë 20 Maj 2019

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.