Open Procurement Albania

Loti IX Riparim, mirembajtje automjetesh per Drejtorine e Spitalit Bashkiak Ihsan Cabej Lushnje

Autoritet Prokurues Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Institucion Kontraktues Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje
Objekti i Tenderit Loti IX Riparim, mirembajtje automjetesh per Drejtorine e Spitalit Bashkiak Ihsan Cabej Lushnje
Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference REF-56567-04-22-2020
Vlera / Fondi Limit 4 048 050,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 23-04-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 18-05-2020
Data e mbajtjes se tenderit 18-05-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1) “ALSTEZO” SHA
2) BOE“AUTO MANOKU SERVIS” SHPK dhe “POWER INDUSTRIES” SHPK
3) “KADIU” SHA
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALSTEZO SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 3 243 670,00
  Data e shpalljes se fituesit 10-09-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Marrë përgjigje:
  • vendim i KSHA-së me nr. 1087/2 date 22.06.2020;
  •Vendim i Komisionit të Prokurimit Publik nr.333/2020 me datë 20.08.2020
  Njoftimi i klasifikimi pas ri-vlerësimit është bërë në datë: 25.08.2020 Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “KADIU” SHA: • Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 4 të kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomik pasi nuk arriti të paraqesë Licenca VII 3B 1(a,b,c,ç) për servisin e Qarkut Fier.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 6 të kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomik pasi nuk arriti të paraqesë Leje mjedisit e tipit B për servisin në Qarkun e Fierit.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 3 të kapacitetit teknik pasi për Drejtuesin Teknik nuk ka paraqitur librezë pune.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 4 të kapacitetit teknik pasi dy punonjësit e deklaruar me profesion si pompist dhe llamarinist-bojaxhi nuk disponojnë dëshmi kualifikimi professional dhe sipas listëpagesave për periudhën e kërkuar nuk rezultojnë me keto profesione por janë deklaruar me kodin “shitës”.

  2. “AUTO MANOKU SERVIS” SHPK dhe “POWER INDUSTRIES” SHPK
  • Anëtari i BOE “AUTO MANOKU SERVIS” SHPK nuk përmbush pikën 2 të kapacitetit ekonomik dhe financiar pasi nuk arriti të paraqesë kopje të çertefikuar të bilancit të vitit 2016.
  • BOE “AUTO MANOKU SERVIS” SHPK + “POWER INDUSTRIES” SHPK nuk përmbush pikën 1 të kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomik pasi nuk arriti të paraqesë Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqerisë, ISO 9001 (e vlefshme)ose ekuivalente të tij për pikën e autoservisit në Fier.
  • BOE “AUTO MANOKU SERVIS” SHPK + “POWER INDUSTRIES” SHPK nuk përmbush pikën 2 të kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomik pasi nuk arriti të paraqesë Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë, OHSAS 18001 (e vlefshme) ose ISO 45001 (e vlefshme) ose ekuivalente të tij për pikën e autoservisit në Fier.
  • BOE “AUTO MANOKU SERVIS” SHPK + “POWER INDUSTRIES” SHPK nuk përmbush pikën 3 të kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomik pasi nuk arriti të paraqesë Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të mjedistit, ISO 14001(e vlefshme) ose ekuivalente të tij për pikën e autoservisit në Fier.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-56567-04-22-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.