Open Procurement Albania

Furnizimi i Sherbimit te Lavanderise per Spitalin Rajonal Durres

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Spitali Rajonal Durrës
Institucion Kontraktues Spitali Rajonal Durrës
Objekti i Tenderit Furnizimi i Sherbimit te Lavanderise per Spitalin Rajonal Durres.
Burimi i Financimit Buxheti Shtetit
Nr. Reference REF-57237-04-30-2020
Vlera / Fondi Limit 149 168 668,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 04-05-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 27-05-2020
Data e mbajtjes se tenderit 27-05-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues A G S Shpk
DEVIS Shpk
KOMBI INVEST Shpk & BALKAN LAUNDRY Shpk
MIMOZA DELIU PF
SANITARY CLEANING Shpk
UNIVERS SERVIS Shpk
W.CENTER Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • UNIVERS SERVIS
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 248.00 Lekë per njesi
  Data e shpalljes se fituesit 29-07-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 30 Muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa:
  1 – Ankesa nr. 816 prot, date 07.05.2020, te subjektit “A.S. Group” Shpk; ka marrë përgjigje në datë 11.05.2020;
  2 – Ankesa nr. 823 prot, date 08.05.2020, nga subjekti “DEVIS” Shpk; ka marrë përgjigje në datë 12.05.2020
  3 – Ankesa nr. 826 prot, date 08.05.2020, nga subjekti “Univers Servis” Shpk; ka marrë përgjigje në datë 12.05.2020
  4 – Ankesa nr. 834 prot, date 11.05.2020, nga subjekti “A.S.Group” Shpk; ka marrë përgjigje në datë 13.05.2020
  5 - Ankesa nr. 1215 prot, date 06.07.2020, e bashkimit te operatoreve ekonomik “Kombi Invest” shpk dhe “Balkan Laundry” shpk ka marrë përgjigje në datë 13.07.2020
  Procedura eshte derguar prane KPP-se dhe eshte dhene vendimi K.P.P. 193/2020 date 08.06.2020.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1. KOMBI INVEST Shpk & BALKAN LAUNDRY Shpk
  - Nuk permbush kapacitetin ekonomik dhe financiar pika 3.2.3, kushtin e xhiros mesatare vjetore te realizuar tre vitet e fundit (2017,2018,2019) sipas perqindjes prej 80% qe ze ne bashkimin e OE
  - Nuk permbush kapacitetin teknik 3.3.11 pasi shoqeria Balkan Laundry shpk, nuk permbush kushtin e numrit minimal te punonjesve te kerkuar nga AK, sipas perqindjes prej 80% qe ze ne bashkimin e OE.
  - Shoqeria Balkan Laundry shpk, nuk ka paraqitur deklarate per personelin e nevojshem sipas kerkeses se AK te percaktuar ne DST

  2. MIMOZA DELIU PF:
  Nuk permbush asnje nga kriteret e percaktuara sipas DST
  - pa oferte ekonomike
  - Nuk ka paraqitur asnje dokument te vlefshem per te vertetuar se permbush ndonje nga kriteret e percaktuara sipas DST

  3. SANITARY CLEANING Shpk :
  Nuk përmbush kapacitetin teknik 3.3 pika 11.a, b dhe c duke mos paraqitur:
  a) kontrata pune te vlefshme ne te cilat te jete i percaktuar pozicioni i punes,
  b) Librezat shendetesore ku te vertetohet se nuk jane mbartes te semundjeve infektive, sipas Nenit 17, te Ligjit 15/2016 “Per parandalimin e luftim e infeksioneve dhe semundjeve infektive”,
  c) te jene te pasqyruar ne listepagesen e sigurimeve shoqerore (formularet E-sig 025a).

  4. W.CENTER Shpk :
  Nuk permbush asnje nga kriteret e percaktuara sipas DST
  - pa oferte ekonomike
  - Nuk ka paraqitur asnje dokument te vlefshem per te vertetuar se permbush ndonje nga kriteret e percaktuara sipas DST

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Spitali Rajonal Durrës REF-57237-04-30-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  SHTOJCE - 1 ne DST