Open Procurement Albania

Blerje materiale mjekësore specifike për Shërbimin e Hemodinamikës (të lidhura me ndërhyrjet në crregullimet e ritmit, IK dhe valvulat në Laboratorin e Kateterizimit të zemrës) për QSU “Nënë Tereza”
Loti 2 - Pacemaker VVIR dhe DDDR

Autoritet Prokurues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit Blerje materiale mjekësore specifike për Shërbimin e Hemodinamikës (të lidhura me ndërhyrjet në crregullimet e ritmit, IK dhe valvulat në Laboratorin e Kateterizimit të zemrës) për QSU “Nënë Tereza”
Loti 2 - Pacemaker VVIR dhe DDDR
Nr. Reference REF-70595-09-03-2020
Vlera / Fondi Limit 73 020 499,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 04-09-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 21-10-2020
Data e mbajtjes se tenderit 21-10-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1. BOE GP Medical AL (Medical Al & Medikanova shpk.)
2. “O.E.S DISTRIMED” Shpk,
3. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk,
Operator Ekonomik Kontraktues
 • OES Distrimed SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 01-06-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa. Në lidhje me vlerësimin e bërë me datë 26.11.2020 është paraqitur ankesë nga BOE GP Medical AL (Medical Al & Medikanova shpk.) me nr. 3601 prot., datë 02.12.2020.
  Nga AK është marrë Vendimi nr. 3601/3 prot., datë 18.12.2020.
  Në lidhje me Vendimin e KSHA, e cila ka pranuar pjesërisht ankesën e paraqitur është bërë ankim në KPP.
  KPP me Vendimin nr. 33/2021 ka pranuar pretendimet e BOE GP Medical AL & Medikanova. Rivlerësimi është bërë me datë 08.02.2021;
  Për rivlerësimin e bërë është paraqitur ankesë nga OE O.E.S DISTRIMED Shpk., fillimisht pranë AK, dhe më pas pranë KPP e cila me Vendimin nr. 175/2021 ka vendosur pranimin e ankesës së OE O.E.S DISTRIMED Shpk.,; Skualifikimin e ofertës së BOE GP Medical Al & Medikanova.

  Rivlerësimi në zbatim të Vendimit të KPP nr. 175/2021 është bërë me datë 30.04.2021;
  Me Vendimin nr. 175/7/2021 të KPP-së të administruar në QSUNT me nr. 280/12 prot., datë 26.05.2021, KPP ka vendosur heqjen e pezullimit për këtë procedurë prokurimi dhe për pasojë vijimin e procedurave ligjore.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar: 1. BOE GP Medical AL (Medical Al & Medikanova shpk.) NIPT L82023006C Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it Vlera: Me ofertë me vlerë 55’788’649,6 (pesëdhjetë e pesë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e dyzet e nëntë presje gjashtë) Lekë pa TVSH. Arsyeja e Skualifikimit: Në zbatim të Vendimit të KPP nr. 175/2021, pika 2, e cila shpall të pavlefshme dhe skualifikon ofertën e paraqitur nga BOE.
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per OES Distrimed SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per OES Distrimed SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per OES Distrimed SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per OES Distrimed SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-70595-09-03-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Contract Notice Form

  Standard Documents

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.