Open Procurement Albania

“Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Vlorë”

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Spitali Rajonal Vlorë
Objekti i Tenderit “Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Vlorë”
Nr. Reference REF-76165-10-20-2020
Vlera / Fondi Limit 6 106 200,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 21-10-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 02-11-2020
Data e mbajtjes se tenderit 02-11-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1) “ALSTEZO” SHA
2) “KADIU” SHA
3) “SILA” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALSTEZO SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 4 268 000,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Kanë marrë përgjigje nga Organi Qendror Blerës në datë: 18.11.2020
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “KADIU” SHA
  Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2 kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 1, gërma dh, pasi nuk arriti të paraqesë vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

  2. “SILA” SHPK
  Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, pika 5, gërma, c, d, f, g, pasi nuk arriti të paraqesë dokumentacionin që të provojë se disponon pajisjet dhe instrumentet e kërkuar në DT. Në SPE si pjesë të ofertës së tij është paraqitur dokumenti i emërtuar “Dok teknike Paisje”, sipas kontratës së qeras nr. 1748 Rep, për kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, pika 5, gërma, g
  (Buletini Nr. 115 datë 7 Dhjetor 2020).
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-76165-10-20-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini Nr. 115 datë 7 Dhjetor 2020
  Lidhja e Kontrates

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.