Open Procurement Albania

Sherbim evadim, transport dhe trajtim te mbetjeve te rrezikshme spitalore

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë
Institucion Kontraktues Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë
Objekti i Tenderit Sherbim evadim, transport dhe trajtim te mbetjeve te rrezikshme spitalore
Nr. Reference REF-81678-12-10-2020
Vlera / Fondi Limit 7 020 000,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 11-12-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 21-12-2020
Data e mbajtjes se tenderit 21-12-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1. “Pura Medikal” sh.p.k.
2.“Medi-Tel” sh.p.k
3.“V.A.L.E Recycling” sh.p.k.
4.“Ecoriciklim” sh.p.k.
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ECO RICIKLIM
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 6 570 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 23-04-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates nga momenti i lidhjes se kontrates deri ne 31.12.2021
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ankesa Meditel sh.p.k mberritur ne institucion me nr. 254 prot.,dt. 23.03.2021 (7 - faqe), kthim pergjigje Meditel sh.p.k me nr. 254/2 dt.30.03.2021 (6 - faqe).

  Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1. Operatori Ekonomik – “Pura Medikal” sh.p.k.
  Gjate shqyrtimit te dokumentacionit administrativo-ligjor te O.E. “Pura Medikal “sh.p.k. NIPT: L71515507 M, u konstatua se nuk plotesohet kriteri 3.3.2 “Per Kapacitetin Teknik” pasi sinjalistika e mjetit të paraqitur nuk është ”....ne perputhje me pikat 8.8/c dhe shtojcen nr.4 te VKM – se Nr.798 dt.29.09.2010 dhe sipas percaktimeve te bera ne udhezuesin kombetar “Administrimi i sigurte i mbetjeve te rrezikshme spitalore”. Për të njejtën arsye, edhe Deklarata për përmbushjen e Specifikimeve Teknike nuk është e saktë dhe përmban deklarim të pavërtetë, pasi nga OE nuk përmbushet pika 2 e Specifikimeve Teknike.
  Nuk plotësohet kriteri 3.3.6 ”Për Kapacitetin Teknik” pasi a. Është paraqitur faturë blerje për autoklave IROP, e cila nuk rezulton e pasqyruar në Lejet Mjedisore të paraqitura sipas pikave 3.1.1 dhe 3.1.2 dhe gjithashtu të gjitha dokumentat e tjerë bëjnë fjalë për autoklavë/sterilizues ISS te prodhuesit Celitron; b. Nuk është paraqitur një dokument që të provojë pronësinë apo marrjen me qira të autoklavës/sterilizuesit ISS të prodhuesit Celitron; c..
  Nuk është paraqitur Deklaratë Konformiteti CE për Inceneratorin WFS, pasi dokumenti i paraqitur nuk është Deklaratë Konformiteti CE; d.
  Nuk është paraqitur një dokument që të provojë pronësinë apo marrjen me qira të inceneratorit WFS 30.Dokumenti i paraqitur për inceneratorin WFS 30 është nje dokument proform invoice.e nuk ka paraqitur vetedeklarim per alternativen e kontenierve njeperdorimesh ose dokumentacion per disponimin e makinerise per larjen dhe dezinfektimin e kontenierve shume perdorimesh; f .Impjantet per trajtimin me sterilizim dhe asgjesimin me incenerim nuk jane pasqyruar ne lejen mjedisore te paraqitur.
  Me dokumentacionin e dorezuar nga kjo shoqeri nuk plotesohen te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe te veçanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen e DST.

  2. Operatori Ekonomik “Medi-Tel” sh.p.k.
  Gjate shqyrtimit te dokumentacionit administrativo-ligjor u konstatua se O.E “Meditel” sh.p.k. NIPT: J71519004 W nuk plotesohet kriteri 3.3.3 “Per Kapacitetin Teknik” pasi nuk ka paraqitur kontratë me landfill te licensuar per depozitimin e hirit qe del nga procesi i incenerimit.
  Nuk plotësohet kriteri 3.3.6 ”Për Kapacitetin Teknik” pasi a. Leja Mjedisore III.1.B e paraqitur nuk percakton qe perfshin autoklaven Ecodas; b. Nuk është paraqitur nje katalog apo skede teknike për inceneratorin c. Nuk është paraqitur Deklarate Konformiteti CE për inceneratorin.
  Me dokumentacionin e dorezuar nga kjo shoqeri nuk plotesohen te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe te veçanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen e DST.  3. Operatori Ekonomik “V.A.L.E Recycling” sh.p.k.
  Gjate shqyrtimit te dokumentacionit administrative-ligjor u konstatua se O.E “V.A.L.E Recycling sh.p.k. NIPT L 28029301 Q nuk plotesohet kriteri 3.1.3 “Për kapacitetin ligjor/profesional” pasi a. Çertifikata ISO 39001 :2012 (Mbi Sistemin e menaxhimit të sigurise se trafikut rrugor), është e lëshuar nga një organizëm i vlerësimit të konformitetit të cilësisë që nuk është i akredituar nga DPA, ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
  Nuk plotesohet kriteri 3.3.3 “Per Kapacitetin Teknik” pasi nuk ka paraqitur kontratë me landfill te licensuar per depozitimin e hirit qe del nga procesi i incenerimit. Subjekti italian Biofaroil është i licensuar ne shtetin italian, por nuk është paraqitur leje, licensë apo autorizim i vlefshëm në territorin e RSH për transportin dhe eksportin e këtyre mbetjeve nga ky subjekt.
  Nuk plotësohet kriteri 3.3.6 ”Për Kapacitetin Teknik” pasi nuk është paraqitur Deklarate Konformiteti CE origjinale ose fotokopje e noterizuar për inceneratorin WFS.
  Me dokumentacionin e dorezuar nga kjo shoqeri plotesohen te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe te veçanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen e DST.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë REF-81678-12-10-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
 • Shtojce nr.1
 • Shtojce nr.2
 • Shtojce nr.3
 • Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.