Open Procurement Albania

“Trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve citostatike dhe citotoksike në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza

Autoritet Prokurues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit “Trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve citostatike dhe citotoksike në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza”
Nr. Reference REF-83463-12-30-2020
Vlera / Fondi Limit 3 102 000,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 31-12-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 11-01-2021
Data e mbajtjes se tenderit 11-01-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1.OE “ECO RICIKLIM” Shpk
2. “Polyeco SA & Polyeco Albania” sh.p.k.
3. “V.AL.E. Recycling shpk,
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ECO RICIKLIM
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2 600 400,00
  Data e shpalljes se fituesit 02-04-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Është administruar pranë Autoritetit Kontraktor me nr.839 prot., datë 11.03.2021. Nga AK është marrë vendimi me nr. 839/3 prot., datë 17.03.2021, ku u vendos mospranimi i ankesës. Vendimi i marrë i është njoftuar OE me shkresën nr. 839/4prot.datë 17.03.2021 .

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. V.AL.E. Recycling shpk: OE nuk ka paraqitur dokumentacion për të përmbushur kërkesat e germës: dh.Vërtetimin* që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri;
  *Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-83463-12-30-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.