Open Procurement Albania

Loti I “Riparim dhe mirëmbajtjeje automjetesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza””

Autoritet Prokurues Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit Loti I “Riparim dhe mirëmbajtjeje automjetesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza””
Nr. Reference REF-83258-12-28-2020
Vlera / Fondi Limit 4 291 055,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 29-12-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 08-01-2020
Data e mbajtjes se tenderit 08-01-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1) “ALSTEZO” SHA
2) BOE “Auto Manoku Servis” SHPK & POWER INDUSTRIES” SHPK
3) “BUSHI-SERVIS” SHA
4) “KADIU” SHA
5) “SERVIS AUTO 2000” SHPK
6) “VILNIK MOTORS” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • VILNIK MOTORS
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2 770 300,00
  Data e shpalljes se fituesit 29-03-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Kanë marrë përgjigje nga Organi Qendror Blerës në datë: 29.01.2021.
  Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 114/2021 me datë 05.03.2021.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “Auto Manoku Servis” SHPK dhe “POWER INDUSTRIES” SHPK
  • Nuk plotëson pikën 6 gërma e), seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik”, të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për transport mallrash në emër të tij. Në rastin konkret, anëtari i BOE “Auto Manoku Service” shpk ka marrë me qira automjetin karrotrec me targë AA977UM nga personi fizik Luan Peza. Nga dokumentacioni i dorëzuar, vërtetohet se çertifikata për transport mallrash e automjetit karrotrec me targë AA977UM të cilën e disponon personi fizik Luan Peza, është specifike dhe e lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave, brenda vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë së vet. Në këtë mënyrë, kryerja e transportit të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “Auto Manoku Service” shpk me kamionin e personit fizik Luan Peza do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira dhe për të tretë pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim të nenit 41 të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i ndaluar.

  2. “BUSHI-SERVIS” SHA
  • Nuk plotëson pikën 6 gërma e), seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik”, të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për transport mallrash në emër të tij. Në rastin konkret, operatori ekonomik “Bushi Servis” SHA ka marrë me qira automjetin karrotrec me targë AA501AC nga personi fizik Bledi Haka. Nga dokumentacioni i dorëzuar, vërtetohet se çertifikata për transport mallrash e automjetit karrotrec me targë AA501AC të cilën e disponon personi fizik Bledi Haka, është specifike dhe e lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave, brenda vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë së vet. Në këtë mënyrë, kryerja e transportit të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “Bushi Servis” SHA me kamionin e personit fizik Bledi Haka do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira dhe për të tretë pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim të nenit 41 të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i ndaluar.
  • Nuk përmbush pikën 5 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik” të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave nuk arriti të provojë nëpërmjet dokumentacionit të kërkuar në DST se disponon të gjitha pajisjet dhe instrumentet minimale të nevojshme për zbatimin e kontratës. Operatori ekonomik ka deklaruar se pajisjet e kërkuara janë të listuara tek asetet e kompanisë bashkëngjitur pasqyrave financiare 2019.

  3. “SERVIS - AUTO 2000” SHPK
  • Ofertuesi “SERVIS - AUTO 2000” SHPK s’kualifikohet “Në zbatim të Vendimit nr. 114/2021 me datë 05.03.2021 të Komisionit të Prokurimit Publik”
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-83258-12-28-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.