Open Procurement Albania

"Projekt preventiv per Rikonstruksionin e Godines se Korpusit Qendror dhe sistemime te ambjenteve te jashtme te SUT"

Autoritet Prokurues Spitali Universitar i Traumës
Institucion Kontraktues Spitali Universitar i Traumës
Objekti i Tenderit "Projekt preventiv per Rikonstruksionin e Godines se Korpusit Qendror dhe sistemime te ambjenteve te jashtme te SUT"

Fondet jane vene ne dispozicion te AK per dy vite buxhetore ku 25% do te paguhen brenda buxhetit te vitit 2021 dhe 75% do te paguhen ne vitin buxhetor 2022.
Nr. Reference REF-84740-01-25-2021
Vlera / Fondi Limit 53 609 268,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Shërbim konsulence
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 26-01-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 10-02-2021
Data e mbajtjes se tenderit 10-02-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë :

1. Civil Cons sh.p.k & C.E.C GROUP sh.p.k
2. ATELIER 4 Sh.p.k & INFRAKONSULT Sh.p.k
3. Engineering Consulting Group Sh.p.k & HMK-Consulting Sh.p.k
4. GJEOKONSULT & CO Sh.p.k
5. INSTITUTI DEKLIADA - ALB Sh.p.k & ARENA MK Sh.p.k
6. NET-GROUP Sh.p.k
7. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS Sh.p.k

Pjesëmarrës në fazen e dyte:
1. Civil Cons sh.p.k. & Shoqeria C.E.C GROUP sh.p.k
2. GJEOKONSULT & CO Sh.p.k
3. INSTITUTI DEKLIADA - ALB Sh.p.k & ARENA MK Sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • CIVIL CONS - C.E.C GROUP
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 53 600 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 19-04-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 64 320 000,00
  Data e lidhjes se kontrates 26-04-2021
  Kohezgjatja e kontrates 9 (nente) muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Në fazën e parë janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” Sh.p.k:
  Operatori ekonomik “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” skualifikohet pasi nga verifikimet e dokumentacionit te dorezuar rezulton te mos kete ngarkuar dokumentin Certifikate ISO 50001:2011. (Dokument i kerkuar ne Piken 2.3.4 Operatori Ekonomik ose bashkimi i operatorve ekonomike duhet te vërtetojë se është i pajisur me Certifkatat që vërtetojnë plotësimin e kapaciteteve të cilësisë të organizimit dhe zbatimit të standartave në aktivitetin e vet në lidhje me fushat meposhtme:
  Operatori ekonomik duhet te paraqese Certifikate ISO 50001:2011 (te vlefshme) ose ekuivalent ne perputhje me objektin e kontrates, të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.)

  Në fazën e dytë janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “ATELIER 4” Sh.p.k me & “INFRAKONSULT” Sh.p.k;
  2. “Engineering Consulting Group” Sh.p.k & “HMK-Consulting” ;
  3. “NET-GROUP” Sh.p.k” ;
  Operatorët ekonomikë të sipërpërmëndur nuk kanë paraqitur (në datën dhe orën e publikuar në ftesën për propozim) propozimet teknike dhe ofertat ekonomike për fazën e dytë të kualifikimit dhe si rrjedhojë janë skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini Nr. 58 datë 19 Prill 2021
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 66 datë 4 Maj 2021
  DETYRË PROJEKTIM

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.