Open Procurement Albania

Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 5 - Pacemaker MRI compatible / Pacemaker

Autoritet Prokurues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 5 - Pacemaker MRI compatible / Pacemaker
Nr. Reference REF-70602-09-03-2020 (Minikontrata 1)
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 04-09-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 21-10-2020
Data e mbajtjes se tenderit 21-10-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 2
Operatore Konkurues 1. “BIOMETRIC Albania ” Shpk
2. “O.E.S DISTRIMED” Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Biometric Albania SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 15-12-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 9 356 400,00
  Data e lidhjes se kontrates 08-02-2021
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1.“O.E.S DISTRIMED” Shpk :
  KVO në mbështetje të Nenit 52 pika 6/a, 53 dhe 55 të , të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, (i ndryshuar), dhe të Kreut VII, Nenit 66, pikës 3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, kreu VII, neni 64 dhe neni 66 si dhe Udhëzimit për “Shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në prokurimin me mjete elektronike” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, prej nga ku rezultoi se për lotin 5, KVO ka konstatuar se bazuar në specifikimet e DST, për artikullin 1 kërkohet jetëgjatësia e aparatit më tepër se 14 vjet në kushtet e punës me frekuencë 60/min me voltazh 2.5 V dhe kohëzgjatje 0.4 ms me stimulim 100% të kohës, gjë që nuk përmbushet nga ofertuesi OES Distrimed.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Biometric Albania SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Biometric Albania SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Biometric Albania SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Biometric Albania SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-70602-09-03-2020 (Minikontrata 1)
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 21 datë 15 Shkurt 2021

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.