Open Procurement Albania

Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: LOT 2 – Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19

Autoritet Prokurues Instituti i Shëndetit Publik Tiranë
Institucion Kontraktues Instituti i Shëndetit Publik Tiranë
Objekti i Tenderit Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: LOT 2 – Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19
Nr. Reference REF-69024-08-18-2020(Minikontrata 1)
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 19-08-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 16-09-2020
Data e mbajtjes se tenderit 16-09-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1. KRIJON SHPK
2. Biometric Albania SHPK
3. Al Medical SHPK
4. FEDOS SHPK
5. DMD GROUP SHPK
6. BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION SHPK
7. SWISSMED SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • KRIJON SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 12-10-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 2 518 680,00
  Data e lidhjes se kontrates 02-11-2020
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1. DMD GROUP SHPK :
  • Formulari i ofertes ekonomik është në gjuhëm angleze, dokumentat e tenderit duhet te jen ne ghuhen shqipe
  • Cerifikata paraqitur ISO 9001:2015 e kompanise Cole parmes inetrantional e cila është certifikaur nga QMS International si trupër certifikuese por, ASCB nuk është Organ i Vleresimit të konformitetit ,i njohur nga Forumit Nderkombetar te Akreditimit (IAF), MLA/MRA, apo e EA ( si organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga RSH). . Kjo Certifikate ISO, nuk plotëson kushtet e nenit 30 të VKM-së nr 914 datë VKM 914 datë 29.12.2014 « Për rregullat e prokurimit publik » . Nuk plotësohet pika 2.3 nëpika (b) e pikës 2 « Kriteret e vecanta per kualifikim » shtojcës nr.9.

  2. Al Medical SHPK
  • Nuk ka paraqitur asnje certifikatë prodhuesi për Cole Parmer instrument , nga e cila ofron Artikullin nr.5;6;8;9 . Nuk plotësohet pika 2.3 nëpika (b) e pikës 2 « Kriteret e vecanta per kualifikim » shtojcës nr.9.

  3. BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION SHPK :
  • Kataloget nuk jane te perkthyer ne gjuhen shqipe
  • Artikulli 6 me kod 4092.5N e prodhuesit Delta Lab, Spanje me emertim Mikrotuba per procedure te ekstratimit nuk ploteson specifikimet teknike sepse eshte ofruar nga ju me volum 1.5ml sipas katalogut te markuar ( I verifikuar nga KVO edhe ne internet) . Ne specifikimet teknike te DST-ve eshte kerkuar me volum 2 ml .
  4. FEDOS SHPK
  • Nuk paraqiti shpjegime ne lidhje me oferten e dhene, për kete arsye oferta refuzohet : Bazuar në nenin 56 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,si dhe në Kreu II , pika 3.3 “Ofertat anomalisht të ulëta”, nënpika 3.3.1 e DST - ve , pasi ju nuk keni paraqitur justifikim per cmimin e ofruar sipas kerkeses se AK te dates 18.09.2020.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRIJON SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRIJON SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRIJON SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRIJON SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Instituti i Shëndetit Publik Tiranë REF-69024-08-18-2020(Minikontrata 1)
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 21 datë 15 Shkurt 2021

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.