Open Procurement Albania

Kryerja e Sherbimit te Recepsionit

Autoritet Prokurues Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1
Institucion Kontraktues Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1
Objekti i Tenderit Kryerja e Sherbimit te Recepsionit
Nr. Reference REF-87509-02-18-2021
Vlera / Fondi Limit 870 347,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 19-02-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 04-03-2021
Data e mbajtjes se tenderit 04-03-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1. “EB- 2000” shpk
2. TRANS DUCKA SHPK
3. MARJO- MONDI SHPK
4. Perparim Agimi
Operator Ekonomik Kontraktues
 • EB-2000
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 808 731,00
  Data e shpalljes se fituesit 07-01-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 970 477,20
  Data e lidhjes se kontrates 12-04-2021
  Kohezgjatja e kontrates Muaji Shkurt 2021 deri me 31 Dhjetor 2021
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë : 19.03.2021.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1.Operatori ekonomik Marjo – Mondi Shpk nuk ka paraqitur:
  a. Vertetim nga administrata Tatimore se nuk ke detyrime Tatimore te pa paguara.
  b. Formularet e ofertave sipas standartit te parashikuar ne DST specifikohej se data e zhvillimit te tenderit eshte data 19.02.2021 , nderkohe qe data e zhvillimit te tenderit sipas shtojces eshte data 09.03.2021.
  c. Ofertuesi punonjesit te cilit do te kryejne sherbimin e recepsionit duhet te kene arsimin e larte, OE nuk e ka paraqitur kete dokument.
  d. Te kene deshmi ne perdorimin e kompjuterit si dhe te programeve te sistemit te recepsionit.
  e. Kontrata pune të vlefshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së këtij shërbimi për punonjësit.
  f. Per te provuar pervojen e meparshme ndaj organeve publike: vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sherbimet e realizuara. Operatori ekonomik Marjo-Mondi ka paraqitur nje kontrate me Doganen ne Korce e cila nuk kishte te njeten Objekt Prokurimi me ate qe kerkohet ne DST dhe nje Kontrate me QSh nr. 5 vlera e te ciles nuk perbente 40 % te vleres se kontrates ker kerkon AK (QSHSP nr.1)
  g. Kopje e Vlevshme e Kontrates se lidhur me Shoqerine e Certifikuar per zgjidhjen softwere-ike ne perdorim, per tatimpaguesit qe leshojne fatura nepermjet sgjidhjes softwere-ike, OE nuk e disponon.
  h. Operatorei Ekonomik duhet te deklaroje nepermjet nje deklarate qe Recepsionistet do ti kryejne te gjitha detyrat e specifikuara me lart, gje qe Marjo- Mondi nuk e disponon.

  2. Operatori ekonomik Perparim Agimi Shpk nuk ka paraqitur:
  a. Per te provuar pervojen e meparshme ndaj organeve publike: vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sherbimet e realizuara. Operatori ekonomik Perparim Agimi ka paraqitur nje kontrate me Agjensia Kombetare e Punesimit e cila nuk kishte te njeten Objekt Prokurimi me ate qe kerkohet ne DST, per te vertetuar eksperienca te meparshme.
  b. Ofertuesi punonjesit te cilit do te kryejne sherbimin e recepsionit duhet te kene arsimin e larte, OE nuk e ka paraqitur kete dokument.
  c. Te kene deshmi ne perdorimin e kompjuterit si dhe te programeve te sistemit te recepsionit.
  d. Kontrata pune të vlefshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së këtij shërbimi për punonjësit.
  e. Formularin Esig25 ku te jene te regjistruar punonjesit per tre muajt e fundit paraardhes. Operatori ekonomik Perparim Agimi rezulton se ka mangesi ne plotesimin e ketij kriteri teknik. Perparim Agimi nuk ka paraqitur Formulari E-sig 25 nepermjet te cilit te vertetohet se ky operator ekonomik e ka kapacitetin dhe fuqine punetore per te ofruar sherbimin e recepsionistit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 62 datë 26 Prill 2021

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.