Open Procurement Albania

“Blerje materiale mjekesore specifike per Sherbimin e Kirurgjise Oro-Maxillo-Faciale” per QSUT “NeneTereza”

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit “Blerje materiale mjekesore specifike per Sherbimin e Kirurgjise Oro-Maxillo-Faciale” per QSUT “NeneTereza”
Nr. Reference REF-73236-09-28-2020
Vlera / Fondi Limit 26 624 245,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 29-09-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 23-10-2020
Data e mbajtjes se tenderit 23-10-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1.”FEDOS”shpk
2. “MONTAL” shpk
3.”O.E.S DISTRIMED” shpk
4.”OrthoNet 360” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • OrthoNet 360
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 24 606 978,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Eshte paraqitur ankese lidhur me vendimin e marre nga ana e KVO-se, ne date 12.11.2020 , nga operatori ekonomik "Fedos" shpk.
  Procedura u pezullua me Vendim Pezullimi Nr 2959/3 prot date 13.11.2020 per shkak te shqyrtimit te ankeses me Nr 3416 prot date 12.11.2020.
  Per shqyrtimin e ankeses u ngrit Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, i cili me vendimin 3416/2 prot date 20.11.2020 vendosi te mos pranoje pretendimet e OE duke mbajtur ne fuqi vendimin e KVO-se. Me date 23.11.2020 me shkresen nr 3416/3 prot i eshte kthyer pergjigje operatorit ekonomik lidhur me vendimin qe ka marre Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave. Pasi eshte ezauruar afati 10-ditor i parashikuar ne Nenin 63, pika 6 te Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe ankimuesi nuk ka paraqitur nje ankese me shkrim ne Komisionin e Prokurimit Publik kunder vendimit te AK (KSHA) brenda 10 diteve nga e nesermja e dites se punes qe eshte njoftuar per vendimin e KSHA-se, AK nuk ka marre njoftim per ankese ne KPP sipas parashikimeve te LPP, si dhe pas verifikimeve te bera nga ana e AK ne faqen zyrtare te KPP nuk rezulton te jete paraqitur ankese per kete objekt prokurimi. Me shkresen Nr 2959/5 prot date 07.12.2020 ka dale vendim per heqjen e pezullimit.


  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. “MONTAL” shpk:
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  2. ”O.E.S DISTRIMED” shpk :
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  3. ”FEDOS”shpk:
  Komisioni i Vleresimit te Ofertave vendos te refuzoje oferten e Operatorit Ekonomik “FEDOS” shpk per arsye se ajo nuk permbush specifikimet teknike sipas shtojces 10 te DST, per 23 zera nga 35 te kerkuar nga sherbimi .
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-73236-09-28-2020
  Njoftimi i Tenderit Buletini Nr. 82 datë 05 Tetor 2020
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini Nr. 122 datë 21 Dhjetor 2020
  Lidhja e Kontrates

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.