Open Procurement Albania

“Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Universitar të Traumës”

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Spitali Universitar i Traumës
Objekti i Tenderit “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Universitar të Traumës”
Nr. Reference REF-91858-03-30-2021
Vlera / Fondi Limit 5 012 050,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 31-03-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 12-04-2021
Data e mbajtjes se tenderit 12-04-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1) “ALSTEZO” SHA
2) “BUSHI-SERVIS” SHA
3) “KADIU” SHA
4) “POWER INDUSTRIES” SHPK
5) “SERVIS AUTO 2000” SHPK
6) “VILNIK MOTORS” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALSTEZO SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2 797 400,00
  Data e shpalljes se fituesit 27-04-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “BUSHI-SERVIS” SHA
  -Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.2 “Për kapacitetin Ekonomik dhe Financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka dorëzuar kopje te certifikuara te bilancit te vitit 2020 te paraqitur prane autoriteteve perkatese tatimore.

  2. “KADIU” SHA
  - Ofertuesi nuk plotëson pikën 3 të seksionit 2.1 “Për kapacitetin ligjor/profesional”, pasi në ditën e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se është i pajisur me leje mjedisore të tipit B, Kodi III.1.B të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), në lidhje me repartin e bojatisjes së mjeteve. Leja mjedisore e tipit B Kodi III.1.B e paraqitur në SPE, nuk është në emër të operatorit ekonomik ofertues, por është në emër të “Tendence 3A” sh.a.

  3. “POWER INDUSTRIES” SHPK
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, të seksionit 2.2 “Për kapacitetin Ekonomik dhe Financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi bilanci i vitit 2020 nuk eshte i shoqëruar me Akt Ekspertizën (Raport auditimi) nga Ekspert Kontabël i Autorizuar, në kundërshtim me nenin 41 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”. Kjo, pasi Ofertuesi është në kushtet e përcaktimeve te germes “c” te dispozites se mësipërme ligjore, dhe shoqerimi i bilancit te vitit 2020 me akt ekspertizen perkatese nga ekspert kontabel i autorizuar, perben detyrim ligjor

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-91858-03-30-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.