Open Procurement Albania

Rikonstruksion i ambjenteve të repartit të Reanimacionit të Spitalit Shkodër

Autoritet Prokurues Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
Institucion Kontraktues Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i ambjenteve të repartit të Reanimacionit të Spitalit Shkodër
Nr. Reference REF-46869-08-05-2016
Vlera / Fondi Limit 28 709 500,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 15-08-2016
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 31-08-2016
Data e mbajtjes se tenderit 31-08-2016
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues Gjikuria SHPK
AURORA KONSTRUKSION SHPK
KONSTRUKSION 04
ALB -KONSTRUKSION & DELIA IMPEX SHPK
KACEDJA SHPK
NIKA SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Gjikuria SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 27 372 487,00
  Data e shpalljes se fituesit 09-09-2016
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 32 846 985,00
  Data e lidhjes se kontrates 21-11-2016
  Kohezgjatja e kontrates 4 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  1. Nga ofertuesi ALB – KONSTRUKSION SHPK
  (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 19.09.2016 nga Autoriteti Kontraktor.

  2. Nga ofertuesi NIKA SHPK
  (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 19.09.2016 nga Autoriteti Kontraktor, dhe me Vendimin e KPP te dates 12.10.2016.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  2. AURORA KONSTRUKSION SHPK

  a) Nuk ploteson kushtin e numrit te punonjesve te kerkuar sipas D te DST:
  b) Nuk ploteson kushtin e autorizimit nga prodhuesi ose distributori per pajisjet e kerkuara sipas DST.
  c) Nuk ploteson kushtin e punes se ngjashme sipas pikes 2.3 te DST Mungojne: Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojces nr.8 dhe Akt Kolaudimi
  d) Nuk ploteson kushtin qe Operatori ekonomik e disponimit te mjeteve dhe paisjeve te nevojshme teknike per realizimin e kontrates.

  3. KONSTRUKSION 04 SHPK

  Mungese e theksuar dokumentacioni.
  Ka paraqitur vetem Ekstraktin historik te QKB

  4. Bashkim operatoresh ALB – KONSTRUKSION shpk & DELIA IMPEX

  a) Nuk ploteson kushtin e pikes J te DST. Mungojne autorizimet nga prodhuesi ose distributor qe garanton furnizimin dhe instalimin e pajisjeve te perzgjedhura. Gjithashtu mungon deklarata per modelin, kompanine prodhuese, vendin e prodhimit per mallrat e paisjet qe do te vendosen ne objekt.
  b) Nuk ploteson kushtin qe Operatori Ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës, për periudhën Janar –Qershor 2016 mesatarisht 39 punonjës në muaj.
  c) Nuk ploteson kushtin e stafit teknik per inxhinieret e kerkuar.
  d) Nuk ploteson kushtin sipas pikes D te DST per punonjesit e kualifikuar elektricist dhe mekanike.
  e) Nuk ploteson kushtin e paraqitjes se katalogeve sipas kerkesave te DST. Kataloget e paraqitur jane te pamarkuar, specifikimet teknike jane te paperkthyera dhe noterizuara.

  5. KACDEDJA SHPK

  a) Nuk ploteson kushtin sipas pikes E qe Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates.
  b) Nuk ploteson kushtin sipas pikes J te DST .Mungon deklarata nga ana e ofertuesit dhe autorizimet per pajisjet sipas kritereve te vendosura.
  c) Nuk ploteson kushtin e paraqitjes se katalogeve te markuar dhe te perkthyer sic eshte kerkuar.

  6. NIKA SHPK

  a) Nuk ploteson kushtin sipas pikes J te DST. Nuk eshte prezantuar deklarata nga ana e ofertuesit per modelin, kompanine prodhuese, vendin e prodhimit per mallrat e paisjet qe do te vendosen ne objekt.
  b) Kataloget per disa nga pajisjet nuk jane perkthyer dhe markuar ashtu sic eshte kerkuar ne DST .
  c) Nuk ploteson kushtin sipas pikes A per inxhinieret e kerkuar ne stafin e ofertuesit.
  d) Nuk ploteson kushtin e paraqitjes se nje deklarate te leshuar nga Administratori i shoqerise ku te deklaroje emrat e Drejtuesit teknik te punimeve dhe stafit teknik do te angazhohen ne objekt, per zbatimin e punimeve sipas grafikut te punimeve dhe deri ne dorezimin(kolaudimin e punimeve). e) Nuk ploteson kushtin e punonjesve te kualifikuar pjese e stafit te ofertuesit per elektricist dhe mekanik.
  f) Nuk ploteson kushtin e paraqitjes se katalogeve te markuar, te perkthyer dhe noterizuar ne pjesen e specifikimeve teknike.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjikuria SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjikuria SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjikuria SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjikuria SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.32 - Dt.15-08-2016
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit Formulari i njoftimit të fituesit
  Lidhja e Kontrates Formulari i lidhjes së kontratës

  Rikonstruksion i ambjenteve të repartit të Reanimacionit të Spitalit Shkodër

  Autoritet Prokurues Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
  Institucion Kontraktues Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion i ambjenteve të repartit të Reanimacionit të Spitalit Shkodër
  Nr. Reference
  Vlera / Fondi Limit 28 709 500,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 08-08-2016
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 29-08-2016
  Data e mbajtjes se tenderit 29-08-2016
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 4 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Arsyeja e anullimit është sepse do të krijohet një dosje e re
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.31 - Dt.08-08-2016
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit Nr.31 - Dt.08-08-2016