Open Procurement Albania

Mbikqyrje punimesh per nevoja te OSSH sh.a

Institucioni Prokurues Drejtoria Rajonale e OSSH Durres
Autoritet Prokurues Drejtoria Rajonale e OSSH Durres
Objekti i Tenderit Mbikqyrje punimesh per nevoja te OSSH sh.a

Operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraprak) të procedurës së prokurimit me keto vlera perkatese:

1.BOE: "Engineering Consulting Group"sh.p.k & “AVE Consulting “sh.p.k &”Infratech” sh.p.k -134,550,000 leke pa tvsh
2.BOE:"Erald-G"sh.p.k &”HMK Consulting”sh.p.k& “Hydro-Eng Consultin” sh.p.k-131,700,000 leke pa tvsh
3. BOE:"M.A.K Studio"sh.p.k &”E.B.S”sh.p.k& “Taulant” sh.p.k- 128,000,000 leke pa tvsh
4. BOE:"M.A.G Partners"sh.p.k &”Illyrian Consulting Engineers”sh.p.k& “Arabel-Studio” sh.p.k & “S&L Studio” sh.p.k-137,001,443 leke pa tvsh
5. BOE:"NET-Group"sh.p.k &”DAAM”sh.p.k& “Unitec-Studio” sh.p.k - 131,454,825 leke pa tvsh
6. BOE:"Transport Highway Consulting"sh.p.k &”Lead Consulting”sh.p.k& “KKG Project” sh.p.k & ”Civil Cons”sh.p.k &”Infraconsult” sh.p.k - 132,508,683 leke pa tvsh
Nr. Reference REF-79421-09-09-2023
Vlera / Fondi Limit 138 665 428,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 11-09-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 11-10-2023
Data e mbajtjes se tenderit 11-10-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues 1.BOE: "Engineering Consulting Group"sh.p.k & “AVE Consulting “sh.p.k &”Infratech” sh.p.k
2.BOE:"Erald-G"sh.p.k &”HMK Consulting”sh.p.k& “Hydro-Eng Consultin” sh.p.k
3.BOE:"GB Civil Engineering"sh.p.k &”ASH Engineering”sh.p.k& “Invictus” sh.p.k
4.BOE:"Instituti i Konsulences ne Ndertim IKN"sh.p.k &”Imes-D”sh.p.k
5.BOE:"HTS Company"sh.p.k &”HE&SK”sh.p.k& “Arena MK” sh.p.k&”Magna Charta”sh.p.k &”G&L Construction” sh.p.k
6. BOE:"M.A.K Studio"sh.p.k &”E.B.S”sh.p.k& “Taulant” sh.p.k
7. BOE:"M.A.G Partners"sh.p.k &”Illyrian Consulting Engineers”sh.p.k& “Arabel-Studio” sh.p.k & “S&L Studio” sh.p.k
8. BOE:"NET-Group"sh.p.k &”DAAM”sh.p.k& “Unitec-Studio” sh.p.k
9. BOE:"Transport Highway Consulting"sh.p.k &”Lead Consulting”sh.p.k& “KKG Project” sh.p.k & ”Civil Cons”sh.p.k &”Infraconsult” sh.p.k
10. BOE:"Zenit&CO"sh.p.k &”Derbi-E”sh.p.k& “Tower” sh.p.k&”FTA Studio” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 02-11-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 36 (tridhjete e gjashte ) muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.BOE:"GB Civil Engineering"sh.p.k &”ASH Engineering”sh.p.k& “Invictus” sh.p.k, per arsye:
  - OE “GB Civil Engineering” pjese e bashkimit nuk ploteson kriterin e xhiros minimale te kerkuar ne dst. Bazuar ne VKM 285 neni 88 thuhet qe : kerkesat per kualifikim: ekonomke,financiare,profesionale dhe teknike duhet te permbushen nga i gjithe bashkimi ne perputhje me perqindjen e percaktuar ne aktmarreveshje. OE “GB Civil Engineering” ne aktmarrveshje ka marre persiper 70% te sherbimit, rrjedhimisht sipas kerkesave te AK duhet te kapte per te pakten nje vit shumen e xhiros 97,065,799.6 .Vertetimi i xhiros qe ka paraqitur ky OE ne vitin me te mire kap vleren 27,301,001, rrjedhimisht ky kriter nuk plotesohet. Si perfundim KVO vendosi ta skualifikoje kete bashkim operatoresh.

  2.BOE "Instituti i Konsulences ne Ndertim IKN"sh.p.k &”Imes-D”sh.p.k, per arsye:
  - BOE "Instituti i Konsulences ne Ndertim IKN"sh.p.k &”Imes-D”sh.p.k nuk ploteson kushtin e kerkuar ne dst per 3 inxhiniere elektrike drejtues teknik ne licence. Ky BOE ka paraqitur vetem dy inxhniere elktrike drejtues teknike ne licence. Inxhinieri i trete elektrik i paraqitur nuk eshte drejtues teknik. -OE IMES-D pjese e bashkimit nuk ploteson kushtin e sherbimeve te ngjashme pasi sherbimi i vetem i ngjashem i paraqitur nga ky operator nuk esht i vlefshem apsi i ka skaduar afati tre vjecar i vlefshmerise.Gjithashtu ky sherbim i ngjashem nuk ploteson vleren e nevojshme per 8% te sherbimit qe ka marre persiper ky operator ne marreveshjen e bashkepunimit.

  3.BOE:"HTS Company"sh.p.k &”HE&SK”sh.p.k& “Arena MK” sh.p.k& ”Magna Charta”sh.p.k &”G&L Construction” sh.p.k, per arsye:
  - OE “HTS” dhe “Magna Charta” pjese e bashkimit nuk plotesojne kushtin e sherbimeve te ngjashme per 5% dhe 6% te sherbimit qe kane marre persiper ne marreveshjen e bashkepunimit,pasi te dy keta operatore kane paraqitur ne sistem vetem nga nje sherbim te ngjashem per secilin. Te dy keto sherbime te ngjashme jane te pavlefshme.Rrjedhimisht KVO-ja vendosi ta skualifikoje kete bashkim operatoresh.

  4.BOE:"Zenit&CO"sh.p.k &”Derbi-E”sh.p.k& “Tower” sh.p.k&”FTA Studio” sh.p.k, per arsye:
  OE “Zenit & Co” dhe “Derbi-E pjese e bashkimit nuk plotesojne kriterin e xhiros minimale te kerkuar ne dst. Bazuar ne VKM 285 neni 88 thuhet qe : kerkesat per kualifikim: ekonomke,financiare,profesionale dhe teknike duhet te permbushen nga i gjithe bashkimi ne perputhje me perqindjen e percaktuar ne aktmarreveshje. OE “Zenit & Co” dhe “Derbi-E ne aktmarrveshje ka marre persiper perkatesisht 50% dhe 35% te sherbimit, rrjedhimisht sipas kerkesave te AK duhet te kapnin per te pakten nje vit shumen e xhiros 69,332,714 dhe 48,532,899.8 .Vertetimi i xhiros qe ka paraqitur keta OE ne vitin me te mire kapin vleren 62,173,925 (Zenit&Co) dhe 45,119,105 (Derbi-E) rrjedhimisht ky kriter nuk plotesohet nga keta dy OE pjese e bashkimit. Si perfundim KVO vendosi ta skualifikoje kete bashkim operatoresh.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data