Open Procurement Albania

Loti 2 Qumesht dhe nenprodukte te tij

Procuring Authority / Buyer Local Unit Gjirokastër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Gjirokaster
Tender object Loti 2 Qumesht dhe nenprodukte te tij
Reference No. REF-47160-01-08-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 802 449,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 09-01-2020
Last date of Submitted Documents 03-02-2020
Tender Held Date 03-02-2020
No. of Bidders 3
Bidders Gezim Sino
M.C.CATERING Shpk
Sofia Myftari
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Gëzim Sino
 • The winning bid ALL without vat 2 787 419,00
  Bidder Announcement date 10/03/2020 00:00:00
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3344903
  Contract date 15-04-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Deri me 31.12.2020
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1.M.C.CATERING Shpk
  Ne fazen e vleresimit te dokumentacionit nga KVO-ja , prane Bashkise Gjirokaster u protokollua shkresa me nr.1807 prot, date 26.02.2020 nga M.C.CATERING shpk per terheqje nga procedura e prokurimit loti 2, per arsye pamundesie te ofrimit te sherbimit.
  2. Sofia Myftari
  Kishte mangesi te kriteret e vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST si me poshte:
  a. Mungon Licensa Kat.II.1.A.1, kerkuar ne paragrafin nr.2 te pikes nr.2.2 per kapacitetin ekonomik dhe financiar, Loti nr.2.
  b. Mungon (kontate qiraje,kontrate dhurimi, kontrate bashkepunimi) te ambjentit të përshtatshem për tregëtimin dhe magazinimin e artikujve objekt prokurimi kerkuar ne paragrafin nr.4 te pikes nr.2.2 per kapacitetin ekonomik dhe financiar, Loti nr.2, pasi dokumenti per pasurine nr.27/6 ZK 8541 eshte ne pronesi te Ferit Myftarit, objekti ”Lokal”.
  c. Mungon plotesimi I kushtit I kerkuar ne paragrafin nr.4 te pikes nr.2.2 per kapacitetin ekonomik dhe financiar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Gëzim Sino viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Gëzim Sino viti 2014
  Monitor treasury transaction for Gëzim Sino viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Gëzim Sino viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.22 - Dt.27-04-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data