Open Procurement Albania

Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor - Loti VIII : “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga Tepelene - Dukaj + rruga k/Salari - Sevaster + rruga Sevaster - qafe Dushk + rruga Sevaster - Kalivaç + rruga Peshkëpi - Gjorm + rruga By pass Tepelene

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor : Loti VIII : “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga Tepelene - Dukaj + rruga k/Salari - Sevaster + rruga Sevaster - qafe Dushk + rruga Sevaster - Kalivaç + rruga Peshk

Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit.
Marrveshja kuader do te lidhet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar në emër dhe për llogari të Drejtorise se Rajonit Jugor, Gjirokasterëpi - Gjorm + rruga By pass Tepelene
Reference No. REF-65454-07-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 155 028 811,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-07-2020
Last date of Submitted Documents 05-08-2020
Tender Held Date 05-08-2020
No. of Bidders 2
Bidders 1. CURRI
2. ERAL CONSTRUCTION COMPANY” & “RS&M” & “JOGI”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • CURRI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 155 002 432,00
  Bidder Announcement date 16-10-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 186 002 918
  Contract date 31-12-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Loti VI : “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga k/Muzine - Delvine + rruga Delvine - Qafe gjashte + rruga Ura Kardhiq - Prongji + rruga Vergo - K/Shijan + rruga Vergo - Prongji (loti 4+5+6)
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka operatore te skualifikuar
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Autoriteti Rrugor Shqiptar REF-65454-07-14-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 15 datë 7 Shkurt 2022
  Cancellation of Procurement
  Contract Notice

  Standard Documents Of The Restricted Procedure / Services

  Preventivi i Fondit Limit
  Limit Fund Bill Of Quantities

  Relacion Teknik (Projekt me Pershkrim)
  Technical Report (DESCRIPTIVE PROJECT)

  Specifikimet Teknike
  Technical Specifications

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data