Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 121 230 101,656,684,803 118 65,568,531,069 60,967,956,885

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority "Përfundim i Punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit” 1,416,561,808 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 8” ( Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 6) 281,619,729 Announced Procurement
Albanian Road Authority Emergjencë mbrojtje lumore për urën e Drojës 82,770,883 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Ndёrtim rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)- Autostrada Fier Vlorë” 267,030,666 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)- Autostrada Fier Vlorë 3,189,667 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim i rrugës se fshatit Senicë dhe lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” 1,435,973 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” 1,412,446 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Ndërtimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i Ri, Loti 2” 2,485,599,781 Announced the Winner “4 A-M sh.p.k & ED KONSTRUKSION sh.p.k & IDK KONSTRUKSION sh.p.k” 2,386,175,789.00
Albanian Road Authority Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 5 1,939,309,894 Announced the Winner “ G.P.G. COMPANY & SENKA” shpk 1,802,764,499.00
Albanian Road Authority Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 6 1,816,355,589 Announced the Winner GJOKA KONSTRUKSION 1,716,910,907.00
Ministry of Infrastructure and Energy “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë - Sarandë). 18,967,810,952 Re-Proclaimed and Announced the Winner INTEKAR YAPI TURIZM ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI - ASL INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI 17,036,526,000.00
Albanian Road Authority Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 4 2,096,958,794 Announced the Winner EUROTEOREMA PEQIN shpk & “PE-VLA-KU” sh.p.k & “NOVA Construction 2012” shpk 1,991,017,847.00
Albanian Road Authority Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri - Shkozë, Urat mbi lumin Tirana 2,559,318,901 Announced the Winner ALB-STAR 1,987,865,274.00
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim rruga Porto Romano Durrës, Loti 3 (vazhdimi)” 10,076,094 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Ndërtimi i rrugës së fshatit Senicë dhe lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” 165,480,550 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Ndërtim rruga Porto Romano Durres, Loti 3 (vazhdimi)” 1,247,681,404 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Mirëmbajtje rutinë me performancë segmenti rrugor TEG-Hyrje Tunel Krrabë” 3,780,608 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Mirëmbajtje rutinë me performancë segmenti rrugor Fushë Krujë ( degëzim Y) – Degëzim Borizanë 1,604,005 Announced Procurement
Albanian Road Authority Loti 1 : “Supervizion Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior" 63,254,915 Announced Procurement GJEOKONSULT & CO SHPK
Albanian Road Authority Supervizion punimesh: “Ndërtim i unazës së jashtme Tiranë, Loti 4” 20,479,884 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion punimesh: “Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri - Shkozë, Urat mbi lumin Tirana” 27,461,635 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 6 15,368,905 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion Punimesh “Ndërtimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja – Bulevardi i Ri, Loti 2” 17,454,145 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion punimesh: “Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja- Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT” 18,079,568 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 7” 16,536,238 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 5”, 17,186,294 Announced Procurement
Albanian Road Authority Plotësimi rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja - Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT 2,375,552,033 Announced Procurement
Albanian Road Authority Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 7 2,353,597,373 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Ndërtimi i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” 164,500,560 Announced the Winner "COBIAL” shpk & "BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SAMAYI VE TICARET” LTD & "INFRATECH” shpk & "ARKIMADE” shpk 134,558,291.00
Albanian Road Authority Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor: “Kryqëzim Qafë e Buallit- Fillim Rruga e Arbrit me gjatësi 4.5 km” 939,735 Announced Procurement SHEHU SHPK

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data