Open Procurement Albania

Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor - Loti XII : “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga k/Patos - Ballsh + rruga Ballsh – Fratar + rruga Ballsh - Aranitas + rruga kr/rruga nacionale – Bylis + rruga Metohasim - Kafaraj

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor : Loti XII : “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga k/Patos - Ballsh + rruga Ballsh – Fratar + rruga Ballsh - Aranitas + rruga kr/rruga nacionale – Bylis + rruga Metohasim - Kafaraj

Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit.
Marreveshja kuader do te lidhet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar në emër dhe për llogari të Drejtorise se Rajonit Jugor, Gjirokaster
Reference No. REF-65462-07-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 171 744 991,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-07-2020
Last date of Submitted Documents 05-08-2020
Tender Held Date 05-08-2020
No. of Bidders 7
Bidders 1. “Shendelli” sh.p.k kualifikuar
2. “Shkelqimi” sh.p.k skualifikuar
3. “K.M.K” sh.p.k skualifikuar
4. “6D-Plan” sh.p.k skualifikuar
5. “Be-Is” sh.p.k - Griald skualifikuar
6. “Boshnjaku B” sh.p.k skualifikuar
7. “Alko Impex General Construcsion” sh.p.k kualifikuar
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALKO IMPEX CONSTRUCTION - ALKO IMPEX General Construksion SHPK
 • The winning bid ALL without vat 146 175 533,00
  Bidder Announcement date 29-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 175410639
  Contract date 31-12-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e marreveshjes kuadër në muaj 48 . Kohëzgjatja e kontratës / kontratave, bazuar ne marveshjen kuader sipas nevojave të autoritetit kontraktor .
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Në datën 03.09.2020, BOE ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, nëpërmjet të cilës kundërshton skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit. ankese e cila i eshte refuzuar nga AK. Në datën 18.09.2020 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.

  Pas shqyrtimit KPP pergjigjet me vendim nr.470 te dates 23.10.2020 per mospranimin e ankesën se paraqitur.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALKO IMPEX CONSTRUCTION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALKO IMPEX CONSTRUCTION viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALKO IMPEX CONSTRUCTION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALKO IMPEX CONSTRUCTION viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Autoriteti Rrugor Shqiptar REF-65462-07-14-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 19 datë 14 Shkurt 2022
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA
  Contract Notice

  Standard Documents Of The Restricted Procedure / Services

  Preventivi i Fondit Limit
  Limit Fund Bill Of Quantities

  Relacion Teknik (Projekt me Pershkrim)
  Technical Report (DESCRIPTIVE PROJECT)

  Specifikimet Teknike
  Technical Specifications

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data