Open Procurement Albania

Supervizion Punimesh Zgjerim i rrugës Elbasan -Qafë - Thanë (Faza e I)

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Supervizion Punimesh Zgjerim i rrugës Elbasan -Qafë - Thanë (Faza e I)
Reference No. REF-43043-09-22-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 19 896 086,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-09-2022
Last date of Submitted Documents 10-10-2022
Tender Held Date 10-10-2022
No. of Bidders 7
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
1. BOE “A.G.TECHNICS & ARABEL - STUDIO”
2. “ARENA MK”
3. “C.E.C GROUP”
4. “CIVIL CONS”
5. “InfraKonsult”
6. “INFRATECH”
7. BOE “INVICTUS & M.A.G PARTNERS &ANGERBA”

Kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. BOE “A.G.TECHNICS & ARABEL - STUDIO” -19,040,000 Leke
2. “ARENA MK” - 19,000,000 Leke
3. “C.E.C GROUP” - 19,434,000 Leke
4. “InfraKonsult” - 19,300,000 Leke
5. “INFRATECH” - Skualifikuar
6. BOE “INVICTUS & M.A.G PARTNERS &ANGERBA” - 18,450,000Leke
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INVICTUS - M.A.G PARTNERS - ANGERBA
 • The winning bid ALL without vat 18 450 000,00
  Bidder Announcement date 22-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 22140000
  Contract date 05-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - “INFRATECH”, per arsye:
  - në ofertën ekonomike të paraqitur, Inxhinierët nuk janë përfshirë respektivisht sipas kriterit kohor dhe sasior të parashikuar në TOR.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2014
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 173 datë 19 Dhjetor 2022
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim "

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data