Open Procurement Albania

Supervizion Punimesh Zgjerim i rrugës Elbasan -Qafë - Thanë (Faza e I)

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Supervizion Punimesh Zgjerim i rrugës Elbasan -Qafë - Thanë (Faza e I)
Reference No. REF-43043-09-22-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 19 896 086,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-09-2022
Last date of Submitted Documents 10-10-2022
Tender Held Date 10-10-2022
No. of Bidders 7
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
1. BOE “A.G.TECHNICS & ARABEL - STUDIO”
2. “ARENA MK”
3. “C.E.C GROUP”
4. “CIVIL CONS”
5. “InfraKonsult”
6. “INFRATECH”
7. BOE “INVICTUS & M.A.G PARTNERS &ANGERBA”

Kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. BOE “A.G.TECHNICS & ARABEL - STUDIO” -19,040,000 Leke
2. “ARENA MK” - 19,000,000 Leke
3. “C.E.C GROUP” - 19,434,000 Leke
4. “InfraKonsult” - 19,300,000 Leke
5. “INFRATECH” - Skualifikuar
6. BOE “INVICTUS & M.A.G PARTNERS &ANGERBA” - 18,450,000Leke
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INVICTUS - M.A.G PARTNERS - ANGERBA
 • The winning bid ALL without vat 18 450 000,00
  Bidder Announcement date 22-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - “INFRATECH”, per arsye:
  - në ofertën ekonomike të paraqitur, Inxhinierët nuk janë përfshirë respektivisht sipas kriterit kohor dhe sasior të parashikuar në TOR.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2014
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ANGERBA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim "

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data