Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
2 DAJTI PARK 2007 9 304,333,662 9 304,333,662 259,241,853

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Qendrën Spitalore të Burgjeve” 82,800,746 Announced the Winner DAJTI PARK 2007 81,906,000.00
Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane Blerje Sherbim Gatimi dhe Shperndarje te Ushqimit per te Denuarit ( KATERING) 11,342,513 Signed the Contract DAJTI PARK 2007 11,046,000.00
Central Purchasing Agency Trauma University Hospital Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar të Traumës" 132,776,585 Announced the Winner DAJTI PARK 2007 102,801,600.00
Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane Sherbim Gatimi dhe shperndarje te ushqimit per te denuarit ( katering) ne Qendren Spitalore te Burgjeve 4,348,351 Signed the Contract DAJTI PARK 2007 4,337,100.00
Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane Sherbim Gatimi dhe shperndarje te ushqimit per te denuarit ( katering). Announced the Winner DAJTI PARK 2007 3,264,300.00
Central Purchasing Agency "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per SUOGJ Koco Gliozheni 67,179,240 Announced the Winner DAJTI PARK 2007 50,571,292.00
Central Purchasing Agency "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi, për Spitalin Universitar Obstetrikë-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë" 4,069,505 Signed the Contract DAJTI PARK 2007 2,931,391.00
Central Purchasing Agency Ministry of Health Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Shërbim i mirëmbajtje për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Signed the Contract DAJTI PARK 2007 1,105,080.00
Central Purchasing Agency Ministry of Health Shërbim i mirëmbajtje për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 1,816,722 Announced the Winner DAJTI PARK 2007 1,279,090.00
  • < previous
  • 1
  • next >