Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Ministry of Health FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 12 8,454,984 12 8,454,984 8,454,983

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Ministry of Health Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote. Loti 1 - Metronidazole 1,060,000 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 1,060,000.00
Ministry of Health "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote. Loti 1 - Metronidazole 1,060,000 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 1,060,000.00
Ministry of Health "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote. Loti 1 - Metronidazole 636,000 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 636,000.00
Ministry of Health Regional Hospital of Durrës B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 1 - Metronidazole; Loti 14 - Barna antiparazitare Aciclovir 2,149,750 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 2,149,750.00
Ministry of Health Regional Hospital Directorate of Gjirokastra B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote. Loti 1 - Metronidazole 254,400 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 254,400.00
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Tropoja B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote. Loti 1 - Metronidazole 106,000 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 106,000.00
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Puka B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote. Loti 1 - Metronidazole 176,667 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 176,666.67
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Mat B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote. Loti 1 - Metronidazole 131,440 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 131,440.00
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Kurbin B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote. Loti 1 - Metronidazole 22,260 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 22,260.00
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Saranda B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote. Loti 1 - Metronidazole 614,800 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 614,800.00
Ministry of Health Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 1 - Metronidazole 865,667 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 865,666.67
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Korça B3 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, antineoplastikë dhe imunomodulatore, antiparazitare dhe dermatologjike për nevoja spitalore, ndarë në 15 Lote. Loti 1 - Metronidazole 1,378,000 Signed the Contract FLORFARMA SHPK&EDNA FARMA SHPK 1,378,000.00
  • < previous
  • 1
  • next >

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.