Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 Kastrati SHA 19 51,664,828 19 51,664,828 49,460,494

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Saranda Hospital Saranda Hospital Blerje karburant per automjete (Diesel) - financuar nga Buxheti i Shtetit 1,947,780 Announced the Winner Kastrati SHA marzh fitimi 11%
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Shtesë kontrate: Loti I - Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diezel (Gazoil) për nevojat spitalore, Spitali Korçë 1,534,800 Signed the Contract + Additional Contract Kastrati SHA 1,279,000.00
Hospital Service Directorate of Has Hospital Service Directorate of Has Blerje Gazoil 10ppm për mbulimin e nevojave të Spitalit Has, deri në lidhjen e kontratës së re për vitin 2017 550,000 Signed the Contract Kastrati SHA 550,000.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Blerje karburant për automjete 1,250,000 Signed the Contract Kastrati SHA 1,250,000.00
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Furnizimi me karburant 47,020 Signed the Contract Kastrati SHA 46,299.17
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Furnizim me karburant, Solar 400,000 Signed the Contract Kastrati SHA 400,000.00
Regional Hospital Directorate of Fier Regional Hospital Directorate of Fier Shtesë kontrate: "lëndë djegëse për ngrohje të lëngëta për përdorim civil termik dhe industrial (kaldaja)" 664,659 Signed the Contract + Additional Contract Kastrati SHA 664,659.20
Hospital Service Directorate of Kolonja Hospital Service Directorate of Kolonja Shtesë kontrate: "Blerje lëndë djegëse për ngrohje (solar) për nevojat spitalore, Spitali Ersekë" 416,362 Signed the Contract + Additional Contract Kastrati SHA 416,362.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Shtesë kontrate: "Furnizim me lëndë djegëse për automjetet Diesel (Gazoil)", Loti 1- Burimi i financimit - Buxheti i Shtetit 500,000 Signed the Contract + Additional Contract Kastrati SHA 500,000.00
Hospital Service Directorate of Pogradec Hospital Service Directorate of Pogradec Shtesë kontrate: "Furnizim me lëndë djegëse për ngrohje të lëngëta për përdorim termik civil dhe industrial (SOLAR) për DSHS Pogradec" 246,737 Signed the Contract + Additional Contract Kastrati SHA 246,737.00
Hospital Service Directorate of Pogradec Hospital Service Directorate of Pogradec Shtesë kontrate: "Furnizim me lëndë djegëse për ngrohje të lëngëta për perdorim termik civil dhe industrial (NAFTE) për DSHS Pogradec" 566,667 Signed the Contract + Additional Contract Kastrati SHA 566,667.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje Nafte D1 me bot 673,669 Signed the Contract Kastrati SHA 673,669.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Shtesë kontrate: "Furnizimi me lëndë djegëse për ngrohje", për përdorim termik dhe civil industrial 37,701,900 Signed the Contract + Additional Contract Kastrati SHA 37,701,862.00
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda Shtesë kontrate: "Blerje lëndë djegëse për ngrohje" 300,000 Signed the Contract + Additional Contract Kastrati SHA 300,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Shtesë kontrate: "Furnizimi me karburant në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë", i ndarë në Lote- Loti 2 - Furnizimi me lëndë djegëse për përdorim termik dhe civil industrial 3,196,930 Signed the Contract + Additional Contract Kastrati SHA 3,196,935.00
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Blerje Solari 216,667 Signed the Contract Kastrati SHA 216,667.00
Tirana Regional Health Authority Tirana Regional Health Authority Furnizim me Karburant, Gazoil 10ppm dhe Benzinë pa plumb 1,080,960 Signed the Contract Kastrati SHA 1,080,960.00
Hospital Service Directorate of Mirdita Hospital Service Directorate of Mirdita Furnizim me lëndë djegëse për automjetet diesel (gazoil) 236,833 Signed the Contract Kastrati SHA 236,833.00
Hospital Service Directorate of Mirdita Hospital Service Directorate of Mirdita Shtesë kontrate: "Furnizim me lëndë djegëse për ngrohje të lëngëta për përdorim Termik dhe civil, termik dhe industrial (Solare) për kaldaja" 133,844 Signed the Contract + Additional Contract Kastrati SHA 133,844.00
  • < previous
  • 1
  • next >

SUPPORTERS


The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.