Open Procurement Albania

Sherbim mirembajtje objekti ndertimor, per Ministrine e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Sherbim mirembajtje objekti ndertimor, per Ministrine e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
Reference No. REF-69872-08-26-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 325 498,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 27-08-2020
Last date of Submitted Documents 08-09-2020
Tender Held Date 08-09-2020
No. of Bidders 4
Bidders 1. MENI
2. ALTEC" SHPK & "KACDEDJA" SHPK
3. HYSI-2F
4. REJ"SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Meni SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 020 130,00
  Bidder Announcement date 23-09-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. "HYSI-2F” SHPK.
  • Nuk plotëson pikën 2.3.3 (...Stafi teknik i punonjësve duhet të rezultojë në Licencën profesionale të shoqërisë), seksioni 2.3, “Për kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur, punonjësi z. T.S, Ing Hidroteknik, nuk rezulton në Licencën profesionale të shoqërisë.
  • Nuk plotëson pikën 2.3.4 (....Fotografi të mjeteve dhe pajisjeve teknike), seksioni 2.3, “Për kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të siguroi fotografi për pajisjet : motogjenerator, betoniere kantieri, pompë suvatimi, pompë uji, depozitë uji (min. 5000 litra) dhe skela ( min.500 m2).
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-69872-08-26-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.