Open Procurement Albania

Blerje Kite dhe Reagentë, për nevojat e NJVKSH”, për mbulimin e nevojave të NJVKSH për 12 muaj

Contracted Institution Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane
Tenderer Institution Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane
Tender object Blerje Kite dhe Reagentë, për nevojat e NJVKSH”, për mbulimin e nevojave të NJVKSH për 12 muaj
Reference No. REF-72666-09-22-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 617 550,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-09-2020
Last date of Submitted Documents 18-11-2020
Tender Held Date 18-11-2020
No. of Bidders 3
Bidders 1. “GAMMA” Shpk,
2. “KRIJON” Shpk,
3. “ISOMETRIC” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GAMMA 
 • The winning bid ALL without vat 6 969 908,13
  Bidder Announcement date 12-02-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa:
  Për vlerësimin e bërë nga KVO është paraqitur ankesë nga OE KRIJON Shpk., me nr. 6725 prot., datë 16.12.2020.
  KSHA me Vendimin nr. 6725/3 prot., datë 22.12.2020 ka vendosur mospranimin e ankimit. OE KRIJON Shpk ka paraqitur ankesë pranë KPP ku kjo e fundit me Vendimin KPP Nr. 44/2021, Nr. 1819 Protokolli, Datë 29.12.2020, ka vendosur:
  Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Krijon” sh.p.k. për procedurën e prokurimit .

  Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar:
  1. “ISOMETRIC” Shpk,
  Arsyeja e Skualifikimit: OE nuk ka paraqitur dokumentacion dhe ofertë ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane REF-72666-09-22-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.