Open Procurement Albania

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kurbin
Tender object Mbikqyrje punimesh për objektin: “Ndertim i rrjetit të jashtëm dhe të brendshëm të Ujesjellësit të qytetit Laç, faza II, Sh.a Ujësjellës Kanalizime Kurbin.

Fondi limit: 4036511.67 lekë pa TVSH. E ndare sipas viteve te financimit:
Viti 2020 - 807302.5 lekë pa TVSH.
Viti 2021 - 807302.5 lekë pa TVSH.
Viti 2022 - 666666,67 lekë pa TVSH.
Viti 2023 - 1755240 lekë pa TVSH.
Reference No. REF-59288-05-28-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 036 512,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-05-2020
Last date of Submitted Documents 09-06-2020
Tender Held Date 09-06-2020
No. of Bidders 6
Bidders “DERBI-E” SHPK
“NOVATECH STUDIO” SHPK
“INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN” SHPK
“ERALD-G” SHPK
“A & E ENGINEERING SH.P.K” SHPK
“INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ERALD-G SHPK
 • The winning bid ALL without vat 3 437 895,00
  Bidder Announcement date 29-06-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 4125474
  Contract date 03-07-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “DERBI-E” SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur dokumentacion per xhiron e tre viteve të fundit.
  - Nuk plotëson numrin e punonjësve të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor (15 punonjës të siguruar).
  - Nuk ka paraqitur ISO 50001:2011 dhe ISO BS PASS 99:2012.
  2. “NOVATECH STUDIO” SHPK, për këto arsye:
  - Nuk plotëson kriteret për kontratë të ngjashme.
  - Nuk ka pikën e licences NS.16.
  - Nuk plotësoni numrin e punonjësve të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor (15 punonjës të siguruar).
  3. “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN” SHPK, për këto arsye:
  - Ka dorëzuar ofert më të ulët se minimumi i përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ERALD-G SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.42 - Dt.13-07-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data