Open Procurement Albania

“Mirëmbajtje objekti ndërtimor për Qendrën Spitalore Universitare "NËNË TEREZA"

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit “Mirëmbajtje objekti ndërtimor për Qendrën Spitalore Universitare "NËNË TEREZA"
Nr. Reference REF-80205-11-26-2020
Vlera / Fondi Limit 111 688 382,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 27-11-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 21-12-2020
Data e mbajtjes se tenderit 21-12-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1) "R&T" SHPK
2) "DION-AL" SHPK
3) "BE-IS" SHPK
4) "RAFIN COMPANY" SHPK dhe "B93II" SHPK dhe "BEQIRI"SHPK
5) "ED KONSTRUKSION" SHPK & "ARKONSTUDIO" SHPK
6) BOE "B-93"SHPK dhe "AURORA KONSTRUKSION" SH.P.K
7) "ELDA-VL" SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • R & T
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 70 000 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 12-01-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Marrë përgjigje në organin qendror blerës ABP: Me vendimin e KSHA-së me nr. 2530/2, datë 30.12.2020.
  Rivlerësimi është bërë në datë: 30.12.2020

  Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1) "DION-AL" SHPK:
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën f), pika 8, të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”.

  2) "RAFIN COMPANY" SHPK dhe "B93II" SHPK dhe "BEQIRI " SHPK:
  • Anetari i BOE, ofertuesi “BEQIRI” SHPK nuk arriti të plotësoj pikën 2, seksioni 2.3, Kapaciteti teknik, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST , pasi në momentin e hapjes së ofertës, tek Liçenca profesionale të shoqërisë, NZ 3362/13, të lëshuar nga institucioni përgjegjës i ngarkuar me ligj kemi, nuk ka paraqitur kategorin NS-2, klasifikimi B, kategorin NS-14, klasifikimi B dhe kategorin NS-19, kategorin A.
  • Anetari i BOE, ofertuesi BEQIRI SHPK nuk arriti të plotësoj pika 2, seksioni 2.2, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST , pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk arriti të paraqese kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2017, 2018, 2019), të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.
  • Anetari i BOE, ofertuesi B93 II” SHPK nuk arriti të plotësoj pikën 5, seksioni 2.1, “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë”, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST , pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk arriti të paraqesë certifikatë për menaxhimin e sigurisë së informacionit ISO/ IEC 27001 ose ekuivalente.

  3) "ELDA-VL" SHPK:
  • S’ka paraqitur Ofertë Ekonomike dhe asnjë dokumentacion tjetër kërkuar në DST.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-80205-11-26-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.