Open Procurement Albania

Blerje pulla kontrolli me elementë sigurie për barna dhe aksesorë për shtypjen e tyre

Autoritet Prokurues Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (AKBPM)
Institucion Kontraktues Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (AKBPM)
Objekti i Tenderit Blerje pulla kontrolli me elementë sigurie për barna dhe aksesorë për shtypjen e tyre
Nr. Reference REF-66914-07-27-2020
Vlera / Fondi Limit 39 480 000,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-07-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 16-11-2020
Data e mbajtjes se tenderit 16-11-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1. INPRESS SHPK
2. CETIS D.D SLLOVENIA
3. ADEL CO SHPK
4. ALBDESIGN PSP SHPK
5. DYNAMICX GROUP SH.P.K
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Inpress
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 28 194 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 02-03-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 33 832 800,00
  Data e lidhjes se kontrates 10-03-2021
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  • Operatori Dynamicx Group ka paraqitur prane KPP-se ankese me objekt Modifikimin e dokumentave të procedurës.
  KPP-ja sipas vendimit nr.568/2020 te dates 11.12.2020 vendosi te mos pranoje ankesën.
  • Operatoret Adel Co dhe Albdesign PSP paraqiten ankese me objekt shfuqizimin e vendimit të KVO në lidhje me kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Inpress”.
  KPP-ja sipas vendimit nr.81/2021 te dates 11.02.2021 vendosi te mos pranoje ankesën.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. CETIS D.D CELJE/SLLOVENIA :
  - Formulari i ofertës nuk ishte në përputhje me Shtojcën 1 të DST, në të cilën ishte kërkuar se : Në çmim do të përfshihen kostot, dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, ngarkimin, shkarkimin, e mallrave deri tek magazina e AK, gjë e cila nuk rezultonte e deklaruar ne formularin e ofertës ekonomike të dorëzuar nga OE.
  - Dokumentet e dorëzuara në rrugë elektronike(deklaratë dt.11.11.2020), me anë të cilës OE kishte deklaruar se kompania Cetis dd Celje/Sllovenia nuk ishte i regjistruar si Operator Ekonomik në Shqipëri, ndërkohë që kishte deklaruar çmimet në monedhën Lek, TVSH në masën 20/% sipas legjislacionit në fuqi në RSH.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (AKBPM) REF-66914-07-27-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 42 datë 23 Mars 2021
  Vendim K.P.P. 568/2020

  Vendim K.P.P. 81/2021

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.