Open Procurement Albania

Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : “Trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve citostatike dhe citotoksike në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza

Autoritet Prokurues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : “Trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve citostatike dhe citotoksike në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza”
Nr. Reference REF-83463-12-30-2020(Minikontrata 1)
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 31-12-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 11-01-2021
Data e mbajtjes se tenderit 11-01-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1.OE “ECO RICIKLIM” Shpk
2. “Polyeco SA & Polyeco Albania” sh.p.k.
3. “V.AL.E. Recycling shpk,
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ECO RICIKLIM
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 02-04-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 1 040 160,00
  Data e lidhjes se kontrates 19-04-2021
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Është administruar pranë Autoritetit Kontraktor me nr.839 prot., datë 11.03.2021. Nga AK është marrë vendimi me nr. 839/3 prot., datë 17.03.2021, ku u vendos mospranimi i ankesës. Vendimi i marrë i është njoftuar OE me shkresën nr. 839/4prot.datë 17.03.2021 .

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. V.AL.E. Recycling shpk: OE nuk ka paraqitur dokumentacion për të përmbushur kërkesat e germës: dh.Vërtetimin* që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri;
  *Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-83463-12-30-2020(Minikontrata 1)
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 62 datë 26 Prill 2021

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.