Open Procurement Albania

Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar të Traumës"

Autoritet Prokurues Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Institucion Kontraktues Spitali Universitar i Traumës
Objekti i Tenderit Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar të Traumës"
Nr. Reference REF-16943-01-07-2022
Vlera / Fondi Limit 132 776 585,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 10-01-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 09-02-2022
Data e mbajtjes se tenderit 09-02-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 2
Operatore Konkurues 1) “DAJTI PARK 2007” SHPK
2) “SORI - AL” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • DAJTI PARK 2007
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 102 801 600,00
  Data e shpalljes se fituesit 03-03-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankese nga operatori ekonomik “Sori-Al” SHPK me objekt kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Sori-Al” SHPK, dhe mbi kualifikimin e ofertës se paraqitur nga operatori ekonomik “Dajti Park 2007” SHPK.

  Eshtë skualifikuar operatori ekonomik:
  - “SORI-AL” SHPK, per arsye:
  - nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.1 “Kapaciteti profesional i operatoreve ekonomike” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi ne SPE ka deklaruar vetem 4 (kater) vende te ushtrimit te aktivitetit (stabilimente) per te cilat ka paraqitur edhe 4 licencat perkatese. Nderkohe qe, nga Ekstrakti i Regjistrit Tregtar te subjektit rezulton se, ky i fundit ka 9 (nente) vende te ushtrimit te aktivitetit (stabilimente). Pra, Ofertuesi nuk ka deklaruar 5 (pese) vendet e tjera te ushtrimit te aktivitetit (stabilimentet) te cilat nuk rezultojne te jene te pajisura me licencat perkatese per ushtrimin e aktivitetit sipas ligjit nr. 9863 date 28.01.2008 “Per ushqimin”, neni 19.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-16943-01-07-2022
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates