Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 115 717 22,232,458,153 387 12,355,547,552 3,283,741,044

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 2 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 6640 (ASNI)’’ 26,287,584 Announced the Winner DAJTI PARK 2007 21,678,000.00
Central Purchasing Agency Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 8 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 6620 (PU)”, Rinas-Tiranë 25,758,957 Announced the Winner NIKA 24,413,701.00
Central Purchasing Agency Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan 2,064,300 Announced the Winner ALSTEZO 1,467,300.00
Central Purchasing Agency Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e objekteve në Spitalin COVID-4 7,987,216 Announced the Winner Intelligent Building Solution (I.B.S.) - R & T 5,000,000.00
Central Purchasing Agency Shërbimi i pastrimit të mjediseve të brendshme dhe të jashtme të Departamentit te Administrates Publike 2,563,344 Announced the Winner CLEAN FAST 2498745.23
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” 1,800,000 Announced the Winner ALSTEZO 1,151,750.00
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirembajtje automjetesh per Spitalin Rajonal Durrës” 3,944,000 Announced the Winner ALSTEZO 2,960,550.00
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirembajtje automjetesh per Autoritetin e Mbikqyrjes së Lojrave te Fatit 2,374,566 Announced the Winner BUSHI - SERVIS 1,583,000.00
Central Purchasing Agency Blerje Artikuj Ushqimorë” për Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit, Linzë - Loti 1 “Blerje bukë gruri dhe simite” 346,222 Announced the Winner M.C.CATERING 292,000.00
Central Purchasing Agency Blerje Artikuj Ushqimorë” për Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit, Linzë - Loti 2 “Blerje bulmet dhe nënprodukte të tij” 715,759 Announced the Winner M.C.CATERING 561,649.00
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Fier” 10,723,990 Announced the Winner ALSTEZO 10,523,950.00
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural” 6,208,400 Announced the Winner ALSTEZO 3,616,400.00
Central Purchasing Agency Loti I “Blerje autoburgje për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve ” 22,151,036 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II “ Blerje autoambulanca për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” 6,556,889 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III “ Blerje automjete për transport trupash (8+1) vende për Gardën e Republikës ” 8,222,523 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I "Mirëmbajtje objekti ndërtimor për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë" 7,165,500 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II " Mirëmbajtje objekti ndërtimor për Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit" 1,232,181 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Riparim, mirëmbajtje sistemi të ngrohje-ftohjeve për Kryeministrinë” 27,343,934 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Universitar të Traumës” 5,012,050 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1: Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike Tpl 11,384,171 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2: “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike Tpl" 2,257,356 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3: “Sigurimi kasko i mjeteve motorike” 3,839,066 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4: Sigurimi kasko i mjeteve motorike 1,387,401 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje materiale të buta” 3,699,693 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje materiale të buta Kirurgjie” 627,260 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje materiale të buta dhe veshmbathje”, 1,873,028 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Blerje materiale të buta për Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit 5,028,638 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I “Riparim dhe mirëmbajtjeje automjetesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”” 4,291,055 Announced Procurement VILNIK MOTORS 2,770,300.00
Central Purchasing Agency Blerje orendi dhe pajisje për mobilim zyra për 9 (nëntë) autoritete kontraktore 50,230,487 Announced the Winner "RO -AL" 23,599,999.00
Central Purchasing Agency Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike - Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” 10,497,550 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data