Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
81 544 19,908,744,528 317 10,879,921,790 2,438,098,436

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Loti 1-"Shërbim dezinfektimi i ambienteve të brendshme" 4,470,639 Announced Procurement
Loti 2 - "Shërbim dezinfektimi i ambienteve të jashtme " 590,045 Announced Procurement
“Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Vlorë” 6,106,200 Announced Procurement
Loti I "Blerje goma për automjete” 62,458,286 Announced Procurement
Loti II "Blerje bateri për automjete". 921,253 Announced Procurement
Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” 16,091,890 Announced Procurement
Loti 2 : "Blerje peshq" 239,148 Announced Procurement
Loti 1 - “Blerje vezë” 6,500,319 Announced Procurement
Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19)
Loti 1 - "Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues
1,462,868 Announced Procurement
Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19)
Loti 2 - " Blerje materiale të ndryshme për pastrim".
17,538,835 Announced Procurement
Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19)
Loti 3 - " Blerje materiale të nevojshme për mbrotjen personale ",
22,573,483 Announced Procurement
Loti I. “Sigurim i detyrueshëm i mjeteve motorike TPL” 7,167,535 Announced Procurement EUROSIG SHA 7,125,300.00
Loti 6 "Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 1030 (Forcat Tokësore)"; 103,109,842 Announced the Winner DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) 102,885,200.00
"Blerje bukë gruri për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” 166,020,047 Announced Procurement
Loti II Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil) 112,539,235 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17.40 % Marzh fitimi.
Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, 111,673,883 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Marzhi i fitimit - 17.4 %
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit Signed the Contract D&E SHPK dhe SUMMER CONF. s.r.l dhe LOVERS s.r.l dhe YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. AS A. VEDAT YAKUPOGLU
Blerje autoambulanca për plotësimin e nevojave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 196,371,000 Announced the Winner ALBANIA MOTOR COMPANY 191,505,600.00
“Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” 14,497,301 Announced Procurement
Loti II. “Sigurim kasko i mjeteve motorrike” 5,591,774 Announced Procurement
Loti 6 "Blerje fruta dhe perime, per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve 159,533,664 Announced the Winner DAJTI PARK 2007 119,780,720.00
Loti 4 "Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartet Ushtarake nr. 1001, 1002, 1003, 1004 dhe 1020 (Forcat Tokësore) 133,026,786 Announced the Winner KPL sh.p.k. 121390743.96
Loti 8 "Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 1060 (Forcat Tokësore)"; 133,026,786 Announced the Winner DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) 132,903,900.00
“Shërbimi i lavanderisë dhe hotelerisë në pavionet e Spitalit Universitar Obstetrik- Gjinekologjik “Koço Gliozheni”” 185,496,117 Announced Procurement
“Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit 2,800,347,570 Announced the Winner D&E SHPK dhe SUMMER CONF. s.r.l dhe LOVERS s.r.l dhe YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. AS A. VEDAT YAKUPOGLU 319 966 leke (Shumatore e çmimeve për njësi të ofruar)
Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Psikiatrik Sadik Dinçi Elbasan dhe qendrat ne varesi te tij 268,475,020 Re-Proclaimed and Announced the Winner Olta SHARRA PF & DION-AL SHPK 268,374,280.00
Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” 4,234,668 Announced Procurement
Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, 11,074,857 Announced Procurement
Blerje Karburanti, përveç Jet A1- Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”. 4,234,668 Announced Procurement
Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”. 11,074,857 Announced Procurement

SUPPORTERS
Embassy of USA

The establishment of this portal's database is financially supported from the US Embassy Democracy Commission, Small Grants Program.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data