Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 108 650 21,120,182,783 363 11,845,611,642 2,954,578,681

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës” 2,600,000 Announced the Winner DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) 2,296,490.00
Central Purchasing Agency Loti 1-"Shërbim dezinfektimi i ambienteve të brendshme" 4,470,639 Announced the Winner ALPEN PULITO 2,321,018.00
Central Purchasing Agency Loti III. Furnizim me lende djegese per automjete Benzine pa plumb, 8,033,332 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Marzhi i fitimit në %: 17,4 %
Central Purchasing Agency Loti II. Furnizim me lende djegese per automjete Diesel (Gazoil) 10,450,000 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Marzhi i fitimit në %: 17,4
Central Purchasing Agency LOTI I.FURNIZIM ME LËNDË DJEGËSE PËR AUTOMJETE DIESEL (GAZOIL) 89,120,834 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Marzhi i fitimit në %: 17,4
Central Purchasing Agency “Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës” 3,339,200 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Mirëmbajtje objekti ndërtimor për Qendrën Spitalore Universitare "NËNË TEREZA" 111,688,382 Announced the Winner R & T 70,000,000.00
Central Purchasing Agency Loti 2 – “Blerje këpucë atletike për personelin e Repartit Renea” 1,050,000 Announced the Winner UNIVERS PROMOTIONS 805,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1 – “Blerje uniforma sportive dhe të tjera për personelin e Repartit Special Renea 2,133,916 Announced the Winner GENTIAN SADIKU 1,470,400.00
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Gardën e Republikës” 30,604,900 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorike TPL” 22,166,047 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje mishi dhe nënproduktet e tij 41,599,051 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, 4,959,357 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” 10,634,179 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” 685,344 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse GLN për përdorim termik dhe civil me bombula” 9,956,015 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë) për përdorim termik civil dhe industrial, me autoçisterna në depozita të gazit të lëngshëm”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 9,956,015 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 - “Blerje vezë” 926,681 Announced the Winner M.C.CATERING 762,700.00
Central Purchasing Agency Loti III- Blerje leter 5,730,147 Announced the Winner InfoSoft Office 3167970.46
Central Purchasing Agency Sherbim mirembajtje objekti ndertimor per Drejtorine e Pergjithshme te Arkivave 3,117,320 Announced the Winner 2 N 1,809,170.00
Central Purchasing Agency Loti I "Blerje goma për automjete” 62,458,286 Announced the Winner KLOSI-R COMPANY 35,246,332.00
Central Purchasing Agency Loti I “Riparim dhe mirëmbajtjeje automjetesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”” 4,291,055 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II “Riparim dhe mirëmbajtje për automjetet në periudhë garancie për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza””, 3,588,787 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Sigurim i detyrueshëm i mjeteve motorike TPL” 28,926,600 Announced the Winner INSIG SH.A 24,876,876.00
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë” 13,000,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 - “Blerje vezë” 6,500,319 Announced the Winner M.C.CATERING 5,515,440.00
Central Purchasing Agency BLERJE MATERIALE TË BUTA KIRURGJIE PËR QENDRËN SPITALORE UNIVERSITARE NËNË TEREZA 1,805,760 Announced the Winner MURATI D 1,368,000.00
Central Purchasing Agency Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19)
Loti 2 - " Blerje materiale të ndryshme për pastrim".
17,538,835 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Loti 2 - "Mirembajtje riparim dy ashensore" 835,500 Announced the Winner 2Z KONSTRUKSION SHPK 699,460.00
Central Purchasing Agency Loti 1-"Mirëmbajtje sistemi i kondicionimit" 2,831,150 Announced the Winner ALTEC SHPK 1,829,350.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data