Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

PROKURIME NË SEKTORIN E SHËNDETËSIË PËR PËRBALLIMIN E PANDEMISË COVID-19

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
32 55 178 5,592,526,353 158 5,155,474,247 4,275,432,265

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Dezinfektim i ambienteve të brendshme dhe të jashtme të Spitalit dhe Poliklinika Lushnje për situatën e krijuar nga Covid -19 8,333,333 Announced the Winner ALPEN PULITO 4,215,809.66
Hospital Service Directorate of Librazhd Hospital Service Directorate of Librazhd Blerje e oksigjen mjeksor i gazte. 2,073,600 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 2,073,600.00
Central Purchasing Agency Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e objekteve në Spitalin COVID-4 7,987,216 Announced the Winner Intelligent Building Solution (I.B.S.) - R & T 5,000,000.00
Ministry of Health Ministry of Health Miratimi i tekstit të marrëveshjes, ndërmjet "Human Vaccine" LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19 "Sputnik V", të zhilluar nga Instituti Kombëtar i kërkimit Gamaleya për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi. Signed the Contract Human Vaccine LLC
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng 130,060,800 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 130,060,800.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 2 Oksigjen Gaz per perdorim Mjekesor 331,776 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 331,776.00
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda “Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja emergjente te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande’’ 1,347,840 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 1,347,840.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 14 Vancomycine 1 gr Flakon
15,675,000 Announced the Winner MEGAPHARMA SHPK & ALBANIA NEW PHARM SHPK 627 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 4 Colistine 1.000.000 I.U Flakon
29,225,000 Announced the Winner MEGAPHARMA SHPK 835 leke per njesi.
Hospital Service Directorate of Kavaja Hospital Service Directorate of Kavaja Blerje oksigjeni (gaz per perdorim mjekesor, lengshem) për nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kavaje . 7,040,800 Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 7,040,800.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4” për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. 1,208,240 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 3 Albumine humane 20% - 50 ml Flakon
28,985,850 Announced the Winner LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 3,220.65 leke per njesi
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: “Riparim-mirëmbajtje sistemeve te ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, rampa oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Central Purchasing Agency Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 1 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” 125,924,226 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 2 “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” 60,799,437 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 3 “Blerje materiale të nevojshme për mbrotjen personale" 10,296,759 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Miratimi i Tekstit të Marrëveshjes mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe Distributorit të Autorizuar “Keymen Ilaç Sanayi Ve Ticaret” A.S. për Furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, të Krijuar nga Sinovac Life Science Co Ltd. dhe të Prodhuar në Republikën Popullore të Kinës Signed the Contract KEYMEN ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Riparim-mirëmbajtje sistemeve te ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, rampa oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, 5,590,306 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 4,922,067.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Blerje Oksigjen mjekesore i lengshem 44,411,200 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 44,411,200.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 1 Sodium Bicarbonate 8.4%-10ml Flakon/Ampule
5,100,000 Announced the Winner EDNA - FARMA SHPK 51 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 2 Dalteparine 5000 IU (anti-Xa)/0.2ml Shiringe e para pergatitur
13,160,000 Announced the Winner MEGAPHARMA SHPK 263.2 leke pa vsh
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 5 Omeprazole 40 mg Flakon
33,725,000 Announced the Winner MEGAPHARMA SHPK 358.5 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 6 Tigecycline 50 mg Flakon
24,575,600 Announced the Winner Megapharm - Megapharm - Incomed 3,668 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 7 Haloperidol 50 mg/ml Ampule
46,840 Announced the Winner TRIMED SHPK 234.2 leke per njesi.
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 8 Haloperidol 20 mg/10ml Flakon
174,500 Announced the Winner TRIMED SHPK 174.5 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 9 Promethazine 50 mg/2 ml Ampule
52,900 Announced the Winner Aldosch-Farma SHPK 52.9 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 10 Piperacillin + Tazobactam 4 gr + 500 mg Flakon
30,090,000 Announced the Winner FLORFARMA SHPK 479 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 11 Alprazolam 0.5 mg Tablete
14,412 Announced the Winner Pegasus SHPK 7.2 leke per njesi
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda “Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande’’ 19,180,800 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: “Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem)” per nevojat e SUSHN Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.

SUPPORTERS


Databaza është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.