Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

PROKURIME NË SEKTORIN E SHËNDETËSIË PËR PËRBALLIMIN E PANDEMISË COVID-19

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
9 11 20 201,846,863 18 196,924,540 182,565,676

Lista e tenderave

  • < me para
  • 1
  • me pas >
Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Minikontrata 1 Lot 2: Materiale konsumi të përgjithshme për sektorin (SARS-COVID 2) Lidhur Kontrata KRIJON SHPK
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Lot 2: Materiale konsumi të përgjithshme për sektorin (SARS-COVID 2) 2,541,500 Njoftuar Fituesi KRIJON SHPK 2,460,500.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4” për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. 1,208,240 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 1,159,814.00
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e objekteve në Spitalin COVID-4 7,987,216 Njoftuar Fituesi Intelligent Building Solution (I.B.S.) - R & T 5,000,000.00
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Riparim, mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve për spitalin COVID-4 2,533,760 Njoftuar Fituesi SULOLLARI-KLIMA 1,195,750.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4” 1,208,240 Anuluar Procedura
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Blerje Gota Oksigjeni Për Spitalin Rajonal Durrës 3,553,800 Lidhur Kontrata GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 3,520,400.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: “Evadimi i Mbetjeve te rrezikshme spitalore per periudhen 12 mujore ne SUSHN”. - nder to dhe mbetje Covid - 19 . Lidhur Kontrata PURA-MEDICAL
Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër Vendosje emergjente gazra medikale per Covid 19 8,024,000 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 8,024,000.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Minikontrata nr. 1 ne zbatim te Marreveshjes Kuader me titull : Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 Lidhur Kontrata ECO RICIKLIM
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19, marrëveshje kuadër me afat 12 muaj 14,016,000 Njoftuar Fituesi ECO RICIKLIM 9,811,200.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat Mirembajtje e Sistemit te Oksigjenit, Furnizim Vendosje 7,099,820 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 6,978,500.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Trajtim dhe asgjesim i mbetjeve qe dalin nga sherbimi ku marrin trajtim pacientet me COVID-19, per nevoja ekstreme deri ne perfundimin e procedures te prokurimit baze, per nje periudhe 30 dite kalendarike, me kusht nderprerje me lidhjen e kontrates baze”. 2,978,304 Njoftuar Fituesi MEDI-TEL SHPK 2,730,112.00
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë LOT 3 - “Blerje materiale konsumi ndihmese per sigurine dhe menaxhimin e mbetjeve infektive dhe sigurimin e transportit të mostrave të testimit Covid - 19, për nevojat e Sektorit/ laboratorit të ISHP-së” 3,714,083 Anuluar Procedura
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 1 Furnizim me produkte letre njëpërdorimshe të tipit letër rulo tavoline dhe letër higjienike, për pacientët me COVID-19 dhe personelin mjekësor (VKM Nr. 321, datë 18.4.2020) Lidhur Kontrata EURO MEGA 2010
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Loti 2 - Spostimi i sistemit të dializës nga pediatria e specialiteteve tek godina e spitalit infektiv (Shërbimi i alergologjisë, për pacientët dializantë të prekur me COVID-19) sipas VKM Nr. 323, datë 18.4.2020 Lidhur Kontrata TEOREN
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Blerje hipoklorit natriumi (klor aktiv 13% ) per higjenizimin dhe minimizimin ndaj COVID-19, per nje periudhe deri ne 3 muaj. 136,900 Njoftuar Fituesi EURO MEGA 2010 99,900.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Blerje kite dhe reagentë, evadim mbetje anti COVID-19 ndarë në dy lote :
Loti 2 “Trajtim dhe asgjësim të mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 për QSUT”. (VKM Nr. 273, datë 3.4.2020 )
Lidhur Kontrata ECO RICIKLIM
Ministria e Mbrojtjes Ministria e Mbrojtjes Loti I. Blerje paketa ndihme për familjet në nevojë për përballimin e emergjencës së shkaktuar nga rënia e pandemisë së virusit COVID - 19, për nevoja të Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit 105,780,000 Lidhur Kontrata EUROVIA shpknj  101,430,000.00
Ministria e Mbrojtjes Ministria e Mbrojtjes Loti II.“Blerje materiale mbrojtëse për mbështetjen e personelit të Forcave të Armatosura të angazhuar në përballimin e emergjencës së shkaktuar nga rënia e pandemisë së virusit COVID - 19”, për nevoja të SHPFA 41,065,000 Njoftuar Fituesi XPERT SYSTEMS 40,155,500.00
  • < me para
  • 1
  • me pas >

MBESHTETES


Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.