Open Procurement Albania

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Numri i Rezultateve 114

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Vlera / Fondi Limit Nipt i Kompanise Data e Shpalljes Nr. Reference
31013 Minikontrata 1 Lot 3: Blerje Reagente dhe materiale konsumi për Ekstraktim me aparatin QIAsyphoni SP(SARS-COVID 2) Instituti i Shëndetit Publik Tiranë 0.00 J61827062E 14-06-2022 REF-32713-06-13-2022 (Minikontrata 1)
31014 Minikontrata 1 Lot 4: Blerje Reagente dhe materiale konsumi për Ekstraktim me apartin QIAcube connect( SARS-COVID 2) Instituti i Shëndetit Publik Tiranë 0.00 J61827062E 14-06-2022 REF-32715-06-13-2022 (Minikontrata 1)
29741 Loti 43 - Pajisje mjekesore prodhues New Port/ Covidien/Medtronic ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 11 640 166.00 K31520054N 30-08-2022 REF-39913-08-26-2022
30077 Minikontrata 1 Lot 2: Materiale konsumi të përgjithshme për sektorin (SARS-COVID 2) Instituti i Shëndetit Publik Tiranë 0.00 K12023001A 14-06-2022 REF-32711-06-13-2022 (Minikontrata 1)
29207 Lot 2: Materiale konsumi të përgjithshme për sektorin (SARS-COVID 2) Instituti i Shëndetit Publik Tiranë 2 541 500.00 K12023001A 14-06-2022 REF-32711-06-13-2022
29221 Loti 1 – “Furnizim Vendosje X-Ray Tube për Skaner CT Brightspeed 16 slice prodhues GE ose ekuivalent” për nevoja emergjente në Urgjencën Covid Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 6 846 666.00 J62009007F 20-06-2022 REF-33189-06-17-2022
29206 Lot.1 Kit/reagentë, materiale konsumi përpunim kite për manipulime në biologji molekulare (SARS-COVID 2) Instituti i Shëndetit Publik Tiranë 1 259 975.00 J61827062E 14-06-2022 REF-32709-06-13-2022
29208 Lot 3: Blerje Reagente dhe materiale konsumi për Ekstraktim me aparatin QIAsyphoni SP(SARS-COVID 2) Instituti i Shëndetit Publik Tiranë 21 292 170.00 J61827062E 14-06-2022 REF-32713-06-13-2022
29209 Lot 4: Blerje Reagente dhe materiale konsumi për Ekstraktim me apartin QIAcube connect( SARS-COVID 2) Instituti i Shëndetit Publik Tiranë 3 453 050.00 J61827062E 14-06-2022 REF-32715-06-13-2022
29065 Minikontrata 1 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 2 Dalteparine 5000 IU (anti-Xa)/0.2ml Shiringe e para pergatitur
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 0.00 J61814028F 08-02-2021 REF-86092-02-05-2021 (Minikontrata 1)
31476 Minikontrata 1 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 18 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 1440 ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 0.00 J91419001U 09-10-2020 REF-74519-10-08-2020 (Minikontrata 1)
28619 Minikontrata 1 Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COVID-2 për nevoja të NJVKSH-ve” për një periudhë 12 mujore, sipas listës së miratuar nga OBSH. Ministria e Shëndetësisë 0.00 L31714005J 02-12-2020 REF-80581-12-01-2020 ( Minikontrata 1)
25662 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 19 Glyceryl trinitrate 1 mg / 1 ml -50ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 207 200.00 J61814028F 09-10-2020 REF-74521-10-08-2020
29175 Minikontrata 1 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 14 Vancomycine 1 gr Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 0.00 J61814028F-K53717806Q 08-02-2021 REF-86122-02-05-2021 (Minikontrata 1)
27493 Blerje oksigjen mjekesor për përdorim spitalor per nevoja te Spitalit Rajonal Diber Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër 2 764 800.00 K78317002F 29-06-2021 REF-99341-06-28-2021
27473 Blerje Oksigjen Mjekesor Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër 5 184 000.00 K78317002F 16-06-2021 REF-98213-06-15-2021
27346 Blerje oksigjen mjekesor i gazte per DSHS Pogradec Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec 2 297 549.00 K78317002F 06-05-2021 REF-94646-05-05-2021
27499 Blerje oksigjen i gazte mjeksor per nevojat e spitalit Mirdite Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mirditë 2 419 200.00 J61905015B 04-05-2021 REF-94380-04-30-2021
27278 Blerje oksigjeni gas mjeksor Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje 6 912 000.00 J61905015B 15-04-2021 REF-93011-04-14-2021
27525 Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4 - për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 J61905015B REF-91192-03-25-2021
27390 Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë 0.00 K78317002F 18-03-2021 REF-90168-03-17-2021(Minikontrata 1)
27084 Blerje e oksigjen mjeksor i gazte. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd 2 073 600.00 J61905015B 12-03-2021 REF-89687-03-11-2021
27130 Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë 19 180 800.00 K78317002F 18-03-2021 REF-90168-03-17-2021
27189 “Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4” për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 208 240.00 J61905015B 26-03-2021 REF-91192-03-25-2021
27291 Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng Spitali Rajonal Durrës 0.00 J61905015B 08-02-2021 REF-86164-02-05-2021 (Minikontrata 1)
27264 “Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja emergjente te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande’’ Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë 1 347 840.00 K78317002F 29-03-2021 REF-91633-03-29-2021
26248 Blerje barna per terapine Anti Covid -19 Loti 9 Promethazine 50 mg/2 ml Ampule Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 52 900.00 K31503045V 08-02-2021 REF-86109-02-05-2021
27372 Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 8 Haloperidol 20 mg/10ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 0.00 K51612031J 08-02-2021 REF-86107-02-05-2021(Minikontrata 1)
26254 Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng Spitali Rajonal Durrës 130 060 800.00 J61905015B 08-02-2021 REF-86164-02-05-2021
26255 Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 2 Oksigjen Gaz per perdorim Mjekesor Spitali Rajonal Durrës 331 776.00 J61905015B 08-02-2021 REF-86166-02-05-2021
26251 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 14 Vancomycine 1 gr Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 15 675 000.00 J61814028F-K53717806Q 08-02-2021 REF-86122-02-05-2021
26478 Blerje oksigjeni (gaz per perdorim mjekesor, lengshem) për nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kavaje . Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë 7 040 800.00 J61905015B 18-02-2021 REF-87409-02-17-2021
26242 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 3 Albumine humane 20% - 50 ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 28 985 850.00 J61814028F-J81624501L 08-02-2021 REF-86094-02-05-2021
26205 Blerje Oksigjen mjekesore i lengshem Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder 44 411 200.00 K78317002F 04-02-2021 REF-85759-02-03-2021
26240 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 1 Sodium Bicarbonate 8.4%-10ml Flakon/Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 5 100 000.00 K01515004T 08-02-2021 REF-86090-02-05-2021
26241 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 2 Dalteparine 5000 IU (anti-Xa)/0.2ml Shiringe e para pergatitur
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 13 160 000.00 J61814028F 08-02-2021 REF-86092-02-05-2021
26246 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 7 Haloperidol 50 mg/ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 46 840.00 K51612031J 08-02-2021 REF-86105-02-05-2021
26247 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 8 Haloperidol 20 mg/10ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 174 500.00 K51612031J 08-02-2021 REF-86107-02-05-2021
26128 “Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem)” per nevojat e SUSHN Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 196 963 672.00 J61905015B 03-02-2021 REF-85660-02-02-2021
25888 Blerje Oxigjen-Gaz per perdorim Mjekesor I kompresuar x 100%, ne kuader te COVID-19 Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Berat 13 132 800.00 K78317002F 07-01-2021 REF-83669-01-06-2021
26957 “BLERJE OKSIGJEN LENG PER SPITALIN RAJONAL DURRES-ME AFAT 60-DITE”. Spitali Rajonal Durrës 21 676 800.00 J61905015B 24-02-2021 REF-87990-02-23-2021
25757 Furnizim me oksigjen te lëngshëm mjekësor për nevojat e QSUNT Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 908 315 199.00 J61905015B 01-12-2020 REF-80448-11-27-2020
25872 F-V pajisje për linjat e gazrave mjekësorë në Spitalin Rajonal Gjirokastër për përballimin e rasteve që paraqiten me COVID-19 Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër 9 979 900.00 J61905015B 31-12-2020 REF-83446-12-30-2020
26275 Blerje Kite dhe reagent per nevojat emergjente Covid, në S. U “Shefqet Ndroqi”, Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 5 217 600.00 L31714005J 05-02-2021 REF-86161-02-05-2021
26443 Furnizim me oksigjen te lengshem mjekesor per nevojat e QSUNT pernje periudhe 47-ditore Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 132 594 000.00 J61905015B REF-86621-02-10-2021
25822 Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COVID-2 për nevoja të NJVKSH-ve” për një periudhë 12 mujore, sipas listës së miratuar nga OBSH. Ministria e Shëndetësisë 496 000 000.00 L31714005J 02-12-2020 REF-80581-12-01-2020
25871 Blerje Gota Oksigjeni Për Spitalin Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës 3 553 800.00 J61905015B 31-12-2020 REF-83487-12-30-2020
26461 Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje maska dhe artikuj specifik per oskigjenoterapine e te semureve me Covid-19 te shtruar ne QSUNT per mbulimin e nevojave 12 mujore Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 K31520054N 07-12-2020 REF-81169-12-04-2020 (Minikontrata 1)
27308 Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 11 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 5% - 500 ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 0.00 J91419001U 09-10-2020 REF-74504-10-08-2020(Minikontrata 1)
25828 Blerje oksigjen mjekesor ne kuader te COVID-19, Spitali Korce - Lot 2 Oksigjen mjeksor i lenget Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 88 058 880.00 K78317002F 10-12-2020 REF-81539-12-09-2020
25838 LOT II Oksigjen i lenget (Gaz per perdorim mjeksor, i lengshem x100%) Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier 176 020 000.00 J61905015B 15-12-2020 REF-82055-12-14-2020
25839 LOT I “Oksigjen i Gazte” (Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar x 100%)”. Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier 13 824 000.00 J61905015B 15-12-2020 REF-82053-12-14-2020
25824 Blerje maska dhe artikuj specifik per oskigjenoterapine e te semureve me Covid-19 te shtruar ne QSUNT per mbulimin e nevojave 12 mujore Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 68 573 298.00 K31520054N 07-12-2020 REF-81169-12-04-2020
25855 Blerje oksigjen te gazte mjekesor Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës 7 948 800.00 J61905015B 18-12-2020 REF-82529-12-17-2020
27305 Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 28 Midazolam 15 mg/3 ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 0.00 K91530017T 09-10-2020 REF-74541-10-08-2020(Minikontrata 1)
25555 “Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin situatës së Covid-19” Ministria e Shëndetësisë 599 940 000.00 J71424020D 14-07-2020 REF-65289-07-13-2020
25823 Vendosje emergjente gazra medikale per Covid 19 Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër 8 024 000.00 J61905015B 02-12-2020 REF-80679-12-01-2020
25882 BLERJE MJETE MBROJTESE PERSONALE PER COVID 19 Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 9 900 520.00 K71718012P 29-12-2020 REF-83112-12-24-2020
25858 Blerje Artikuj per masa mbrojtese personale per perballimin e situates se COVID-19 Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat 6 888 333.00 K92201080V REF-82666-12-21-2020
25867 Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë 1 057 000.00 K71718012P REF-82284-12-15-2020
26019 Blerje Artikuj për Masa Mbrojtëse Personale për përballimin e situatës së Covid-19”. Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane 3 781 300.00 K01514009I 10-12-2020 REF-81787-12-10-2020
25825 Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale (MMP) për përballimin e situatës emergjente COVID-19, per nje periudhe 2 mujore Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 85 150 000.00 K62220004U REF-81326-12-07-2020
26460 Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje kite/reagent, materiale konsumi per ekstraktorin automatik QIAsyphony për testimet e Covid-19. Instituti i Shëndetit Publik Tiranë 0.00 J61827062E 14-10-2020 REF-75345-10-13-2020 (Minikontrata 1)
25829 ‘Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin situatës së Covid-19’ per 2 muaj, me të drejtë shkëputje me lidhjen e MK nga MSHMS për procedurën bazë . Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 53 867 048.00 K01514009I REF-81211-12-05-2020
27131 Furnizim me oksigjen te lengshem mjekesor per nevojat e QSUNT per nje periudhe 67-ditore Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 189 018 791.00 J61905015B 04-12-2020 REF-81096-12-04-2020
25745 Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COV-2 për nevoja emergjente të NJVKSH-ve, sipas listës së miratuar nga OBSH Ministria e Shëndetësisë 124 000 000.00 L31714005J 24-11-2020 REF-79766-11-24-2020
26029 Dezinfektimi i te gjitha ambjenteve te spitalit dhe poliklinika Lushnje kunder Covid-19 Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje 1 666 666.00 L02928204T REF-78914-11-17-2020
27297 Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19 .
Loti 3 Imipenem + Cilastattine (500mg+500) x 20ml 500 mg + 500 mg Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 0.00 K01515004T 09-10-2020 REF-74486-10-08-2020(Minikontrata 1)
26028 Blerje Kite dhe reagente per nevojat emergjente Covid, në S. U “Shefqet Ndroqi”, Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 6 292 700.00 L31714005J REF-79186-11-18-2020
25708 Blerje kite/reagent, materiale konsumi per ekstraktorin automatik QIAsyphony për testimet e Covid-19 Instituti i Shëndetit Publik Tiranë 163 020 375.00 J61827062E 14-10-2020 REF-75345-10-13-2020
25723 Mirembajtje e Sistemit te Oksigjenit, Furnizim Vendosje Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat 7 099 820.00 J61905015B 20-10-2020 REF-75988-10-19-2020
25674 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 31 PARACETAMOL 1 gr/6.7 ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 1 004 480.00 L21508008T 09-10-2020 REF-74547-10-08-2020
26027 Blerje maska per perballimin e situates emergjente, Covid -19 Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër 793 600.00 K71718012P REF-78522-11-12-2020
25646 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19 .
Loti 3 Imipenem + Cilastattine (500mg+500) x 20ml 500 mg + 500 mg Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 50 130 000.00 K01515004T 09-10-2020 REF-74486-10-08-2020
25647 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19
Loti 4 Levofloxacin 5mg/ml - 100ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 17 186 400.00 J61814028F 09-10-2020 REF-74489-10-08-2020
25650 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 7 Vancomycin 1 gr Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 5 016 000.00 J61814028F 09-10-2020 REF-74495-10-08-2020
25652 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 9 Acetylsalicilic Acid 100 mg Tablete
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 39 800.00 K31503045V 09-10-2020 REF-74500-10-08-2020
25653 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 10 Adrenaline 0.1% - 1ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 215 000.00 K41420001V 09-10-2020 REF-74502-10-08-2020
25654 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 11 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 5% - 500 ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 1 024 220.00 J91419001U 09-10-2020 REF-74504-10-08-2020
25655 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 12 Amlodipin 10 mg Tablete
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 137 600.00 K31503045V 09-10-2020 REF-74506-10-08-2020
25656 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 13 Ascorbic acid 5% - 2ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 1 620 000.00 K31503045V 09-10-2020 REF-74509-10-08-2020
25657 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 14 Calcium chloride 10% - 10ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 240 000.00 J61814028F 09-10-2020 REF-74511-10-08-2020
25659 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 16 Dexamethasone 4 mg/1ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 4 000 000.00 K91530017T 09-10-2020 REF-74515-10-08-2020
25660 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 17 Enalapril maleate 20 mg Tablete
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 5 000.00 K31503045V 09-10-2020 REF-74517-10-08-2020
25664 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 21 Human Albumine 20%-50 ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 3 220 650.00 J61814028F 09-10-2020 REF-74526-10-08-2020
25661 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 18 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 1440 ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 2 027 718.00 J91419001U 09-10-2020 REF-74519-10-08-2020
25665 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 22 Magnesium sulphate 25%-10ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 95 600.00 J61814028F 09-10-2020 REF-74528-10-08-2020
25667 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 24 Sodium lactate + Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride dihydrate 500 ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 6 798 000.00 K01515004T 09-10-2020 REF-74532-10-08-2020
25668 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 25 Sodium Bicarbonate 8.4%-10ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 459 000.00 K01515004T 09-10-2020 REF-74535-10-08-2020
25669 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 26 Sodium chloride 0.9% - 500 ml Flakon
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 10 380 000.00 K41420001V 09-10-2020 REF-74537-10-08-2020
25670 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 27 Dopamine 50 mg/5 ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 25 288.00 J61814028F 09-10-2020 REF-74539-10-08-2020
25671 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 28 Midazolam 15 mg/3 ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 499 500.00 K91530017T 09-10-2020 REF-74541-10-08-2020
25672 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 29 Pancuronium bromide 4 mg/2 ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 8 640 000.00 K31503045V 09-10-2020 REF-74543-10-08-2020
25673 Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 30 Propofol 10 mg/ml - 20 ml Ampule
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 1 236 880.00 J91419001U 09-10-2020 REF-74545-10-08-2020
27324 Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Objekti i tenderit: Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem) per nevojat e SUSHN - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjecar - 12 muaj, Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 0.00 J61905015B 11-08-2020 REF-68266-08-10-2020(Minikontrata 1)
25676 LOT 2 – Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19 Instituti i Shëndetit Publik Tiranë 9 261 664.00 K12023001A 19-08-2020 REF-69024-08-18-2020
26025 Blerje Artikuj për Masa Mbrojtëse Personale për përballimin e situatës së Covid-19”, Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane 3 281 108.00 L81512021D REF-73759-10-02-2020
25699 “F.V pajisje per linjat e gazrave mjekesore në, SU “Shefqet Ndroqi” Tiranë, spitali rajonal Durrës, spitali rajonal Elbasan, spitali rajonal Korçë, spitali rajonal Shkodër, spitali rajonal Vlorë” Ministria e Shëndetësisë 57 684 110.00 J61905015B 06-10-2020 REF-73915-10-05-2020
25566 Objekti i tenderit: Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem) per nevojat e SUSHN - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjecar - 12 muaj, Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 172 339 828.00 J61905015B 11-08-2020 REF-68266-08-10-2020
26024 “Furnizim me teste PCR dhe Tampon” për 90 ditë. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 64 744 800.00 K31520054N 30-09-2020 REF-73328-09-29-2020
26023 Blerje materiale nje perdorimeshe kirurgjikale per perballimin e situates me Covid 19 per DSR Diber Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër 2 084 000.00 K91329017I 25-08-2020 REF-69499-08-24-2020
26009 “Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem)” per nevojat e SUSHN Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 85 302 000.00 J61905015B REF-69025-08-18-2020
26021 Shtrimi i linjes se oksigjenit mjeksor ne Pavionin e ri Covid-19 Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane 1 609 333.00 J61905015B 17-07-2020 REF-65748-07-16-2020
26022 Furnizimin e nevojave emergjente për një periudhë 90 ditore me mjete për mbrojtje personale për përballimin e situatës COVID-19. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 132 820 000.00 K92201080V REF-67854-08-05-2020
25740 Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale (MMP) për përballimin e situatës emergjente COVID-19, per nje periudhe 90 ditore”, ne S.U “Shefqet Ndroqi Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 73 745 000.00 K71718012P REF-67901-08-06-2020
26020 Trajtim dhe asgjesim i mbetjeve qe dalin nga sherbimi ku marrin trajtim pacientet me COVID-19, per nevoja ekstreme deri ne perfundimin e procedures te prokurimit baze, per nje periudhe 30 dite kalendarike, me kusht nderprerje me lidhjen e kontrates baze”. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 2 978 304.00 J71519004W REF-66336-07-22-2020
23643 “F.V pajisje per linjat e gazrave mjekesore në QSUT, SU “Shefqet Ndroqi”, SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë” dhe Spitali i Kavajës, për përballimin e situatës COVID-19”. Ministria e Shëndetësisë 73 860 550.00 J61905015B 26-05-2020 REF-58865-05-23-2020
25487 Blerje monitorë pacienti per masat anti Covid -19. Ministria e Shëndetësisë 85 510 265.00 K31520054N REF-59549-06-01-2020
25468 Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale (MMP) për përballimin e situatës emergjente COVID-19 nga strukturat shëndetësore publike.
Burimi i Financimit Buxheti i shtetit
Ministria e Shëndetësisë 199 965 000.00 K71718012P-K92201080V REF-59547-06-01-2020
23610 Dezinfektimi per spitalin Lushnje nga Covid-19. Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje 988 560.00 L02928204T REF-57284-05-04-2020
23029 Sherbim per Dezinfektimin e SUT per luftimin e epidemise COVID-19 dhe sherbimin D.D.D. per nje periudhe nje mujore Spitali Universitar i Traumës 1 300 000.00 K71718012P REF-55607-04-03-2020
22824 Loti II.“Blerje materiale mbrojtëse për mbështetjen e personelit të Forcave të Armatosura të angazhuar në përballimin e emergjencës së shkaktuar nga rënia e pandemisë së virusit COVID - 19”, për nevoja të SHPFA Ministria e Mbrojtjes 41 065 000.00 L51511023L REF-54904-03-25-2020
22823 Loti I. Blerje paketa ndihme për familjet në nevojë për përballimin e emergjencës së shkaktuar nga rënia e pandemisë së virusit COVID - 19, për nevoja të Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit Ministria e Mbrojtjes 105 780 000.00 L91426009G REF-54902-03-25-2020
23642 Blerje tamponë nazofaringiale për ISHP Ministria e Shëndetësisë 31 920 000.00 REF-57144-04-29-2020
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Procedure me negocim

Procedure me negocim

Shiko me shume
Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

MBESHTETES


Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.