Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
135 835 20599 78,972,682,929 16,045 61,572,945,884 45,039,957,549

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
National Center of Bio-Medical Technique National Center of Bio-Medical Technique Loti 3 Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për 2 pajisjet mjekësore Eko prodhuesi Medison,ose ekuivalent në poliklinikën e specialiteteve nr.3 1,120,000 Announced the Winner Pegasus SHPK 1,100,000.00
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana “Shërbimi i pastrimit të ambjentit të jashtëm, të Spitalit Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë” 986,162 Announced the Winner ALPEN PULITO 980,000.00
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Dezinfektim i ambienteve të brendshme dhe të jashtme të Spitalit dhe Poliklinika Lushnje për situatën e krijuar nga Covid -19 8,333,333 Announced the Winner ALPEN PULITO 4,215,809.66
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Blerje kite reagente, serume AB0 dhe reagent/aksesore te tjere te nevojshem per QKTGj e ndare ne 4 lote: Loti Nr.2 - “Reagente dhe aksesore te tjere te nevojshme per testimin ne laboratorin e imunohematologjise”. 28,442,850 Announced the Winner Laser Med SHPK 28,442,850.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Blerje kite reagente, serume AB0 dhe reagent/aksesore te tjere te nevojshem per QKTGj e ndare ne 4 lote: Loti Nr.4 – “Blerje Kyveta per Hemoglobinometer, solucione per Cell Counter dhe te reagente te ndryshem” 1,601,000 Announced the Winner Biometric Albania SHPK 1,600,900.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Protoksid Azoti 6,852,600 Announced the Winner VITAL Z & D SHPK 6,852,600.00
Hospital Service Directorate of Librazhd Hospital Service Directorate of Librazhd Blerje e oksigjen mjeksor i gazte. 2,073,600 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 2,073,600.00
Hospital Service Directorate of Kurbin Hospital Service Directorate of Kurbin Sherbimi i evadimit te mbetjeve te rrezikshme spitalore “ 1,500,000 Announced the Winner V.A.L.E. RECYCLING 1,125,000.00
Central Purchasing Agency Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e objekteve në Spitalin COVID-4 7,987,216 Announced the Winner Intelligent Building Solution (I.B.S.) - R & T 5,000,000.00
Regional Hospital Directorate of Fier Regional Hospital Directorate of Fier Materiale imazherie filma dhe solucione 1,490,150 Announced the Winner SAER MEDICAL SHPK 1,488,885.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Furnizim me barin Fentanyl 50 MCG/ML-10 ML per mbulimin e nevojave. 8,231,933 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Realizim punimesh për rikostruksionin e amjenteve (Godina tre kateshe e Semundjeve të brëndeshme dhe depo e ujit) në SUT -Loti 1: “Rikostruksioni i Godinës tre katëshe të Sëmundjeve të Brëndeshme dhe ndërtimi i Urës lidhëse me Korpusin Qendror në SUT” 283,931,787 Announced the Winner 4 AM SHPK 282,231,357.50
Central Purchasing Agency Regional Hospital of Durrës “Riparim dhe mirembajtje automjetesh per Spitalin Rajonal Durrës” 3,944,000 Announced the Winner ALSTEZO SHPK 2,960,550.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Kryerja e shërbimit të mirëmbajtjës së ashensorve në SUT” 2,071,650 Announced the Winner SULOLLARI-KLIMA 1,730,400.00
Ministry of Health Ministry of Health Miratimi i tekstit të marrëveshjes, ndërmjet "Human Vaccine" LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19 "Sputnik V", të zhilluar nga Instituti Kombëtar i kërkimit Gamaleya për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi. Signed the Contract Human Vaccine LLC
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Blerje lende djegese pellet" 22,680,000 Announced the Winner IGLI PELLET 26,127,360.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Furnizim me material për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore për QSUNT. 4,083,000 Announced the Winner MEDI-TEL SHPK 3,688,000.00
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Kite dhe Reagente 4,166,400 Announced the Winner EVITA SHPK 4,160,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve citostatike dhe citotoksike në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza 3,102,000 Announced the Winner ECO RICIKLIM 2,600,400.00
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Eleminimi i mbetjeve te rrezikshme spitalore 18,720,600 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje kite reagente dhe materiale mjekësore për shërbimin e laboratorit të gjenetikës - Loti 2: Citogjenetika molekulare 31,638,000 Announced the Winner FEDOS SHPK 29,880,000.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng 130,060,800 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 130,060,800.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 2 Oksigjen Gaz per perdorim Mjekesor 331,776 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 331,776.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Blerje qese gjaku, filtra deleukocitar, sete dhe materiale te ndryshme mjeksore per QKTGj .
Loti Nr. 4 – “Sete për REVEOS, SpectraOptia për plazma -Apheresis, Sistemin MIRASOL për inaktivizimin viral të produkteve të gjakut dhe Aksesorë ngjitës për TSCD II”
55,522,600 Announced the Winner EUROMED SHPK 52,390,600.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Blerje qese gjaku, filtra deleukocitar, sete dhe materiale te ndryshme mjeksore per QKTGj .
Loti Nr. 1 – “Qese Gjaku për mbledhjen dhe përpunimin e gjakut”
16,695,000 Announced the Winner FEDOS SHPK 15,200,000.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Blerje qese gjaku, filtra deleukocitar, sete dhe materiale te ndryshme mjeksore per QKTGj .
Loti Nr. 2 - “Filtra Deleukocitar”
3,450,000 Announced the Winner FEDOS SHPK 3,200,000.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Blerje qese gjaku, filtra deleukocitar, sete dhe materiale te ndryshme mjeksore per QKTGj .
Loti Nr. 3 –“Materiale Mjeksore të ndryshme të konsumit”
4,032,625 Announced the Winner SALTON 3,566,000.00
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda “Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja emergjente te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande’’ 1,347,840 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 1,347,840.00
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda “Shërbimi i evadimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore“ për Spitalin Sarandë 1,129,980 Announced the Winner PURA-MEDICAL 570,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 14 Vancomycine 1 gr Flakon
15,675,000 Announced the Winner MEGAPHARMA SHPK & ALBANIA NEW PHARM SHPK 627 leke per njesi

The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.