Open Procurement Albania

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
117 794 19102 69,260,647,823 14,996 49,640,665,395 37,768,389,481

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Ministry of Health Ministry of Health Lot. 1 - “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike” 104,480,250 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Lot. 2 - “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike” 230,771,600 Announced Procurement
Regional Hospital of Vlora “Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Vlorë” 6,106,200 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Blerje Materiale Respiratori dhe Monitori për Reanimacionin pranë SUT” 8,066,067 Announced the Winner FEDOS SHPK 7,082,100.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Blerje vaksina të rralla për udhetaret. - Lot 1: Anti-rabies, immunoglobulinë. 1,389,073 Announced Procurement
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Blerje vaksina të rralla për udhetaret. - Lot 2: Vaksine antirabike. 544,944 Announced Procurement
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Blerje vaksina të rralla për udhetaret. - Lot 3:Vaksine meningokoku AC Y dhe W-135 260,451 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës “Furnizim Vendosje me nje ashensor te ri per godinen e hotelerise (Godina kater kateshe)“ 3,198,000 Announced the Winner HYMERI KLEEMANN 2,600,000.00
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Mirembajtje e Sistemit te Oksigjenit, Furnizim Vendosje 7,099,820 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje Kite Reagente per Spitalin Rajonal Durres -Loti 2 Loboratori Mikrobiologjik 701,000 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje Kite Reagente per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Laboratori Anatomopatologjia 988,000 Announced Procurement
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Loti 1 GADOTERIC ACID 1,282,360 Announced Procurement
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Loti 2 Fentanyl 577,820 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Blerje teste dhe materiale të nevojshme konsumabile për pajisjen COBAS® 6800 për një periudhë 6 muaj 198,612,678 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Devoll Hospital Service Directorate of Devoll Blerje lende djegese pelet druri, per kaldajat e Spitalit Devoll” 2,154,960 Announced the Winner IGLI PELLET 1,927,000.00
Health Centre Kamëz, Tiranë Health Centre Kamëz, Tiranë Blerje Paisje Mjekesore per QSHKAMEZ 1,436,000 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda “Rikonstruksionin e Pediatrisë në Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande” 4,918,148 Announced the Winner COLOMBO SHPK 4,470,663.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Blerje paisjesh mjekesor për SUT” 6,815,037 Announced Procurement
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Hartim projekti me objekt "Rikonstruksioni i Spitalit Rajonal Diber "Rrahim Xhika" 4,252,198 Announced Procurement
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana "Hartim Projekt preventiva zbatimi për rikonstruksionin e Godinave të dëmtura nga termeti: Godina e Farmacisë dhe Shëndetit Publik, Godina e Anatomisë dhe Salla e Leksioneve te godina e paraklinikut" 11,687,500 Announced Procurement
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Blerje kite/reagent, materiale konsumi per ekstraktorin automatik QIAsyphony për testimet e Covid-19 163,020,375 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Detyrë projektimi për Rikonstruksionin e Godinës së Korpusit Qëndror në SUT ” 1,759,615 Announced Procurement
Compulsory Health Insurance Fund Compulsory Health Insurance Fund Mirëmbajtjen, riparimin dhe vendosjen e pjesëve të këmbimit. 2,700,000 Announced Procurement
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana “Blerje materiale kancelarie dhe tonera për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë“ 4,659,629 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Loti 3 “F.V Pajisje radiologjike” 25,666,667 Announced the Winner Montal SHPK 16,545,000.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana LOT 2 – Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19 9,261,664 Announced the Winner KRIJON SHPK 6,445,000.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Rikonstruksion i Godines se Pediatrise per Spitalin Rajonal Durres Shtese Kontrate 27,858,128 Signed the Contract + Additional Contract SHPRESA SHPK 27,758,466.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Blerje Kit (tampone + terren) dhe tampone orofaringeal e nazofaringeal, për marjen e mostrave të testimeve Covid-19 166,260,000 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 1 Azithromycine 500 mg
1,611,000 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 2 Cefepime 1 g
7,003,300 Announced Procurement


The development of the Red Flags algorithm, in the period between 2 July 2017 - 28 February 2018, was financially supported by the United States Agency for International Development (USAID), through the "Transparency in Health Engagement" project.


The establishment of this portal's database was financially supported, in the period between June 2016 - January 2017, from the US Embassy Democracy Commission, Small Grants Program.

The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.