Open Procurement Albania

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 1453 8,253 29,971,300,338 5,711 25,205,670,382 21,910,729,010

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Signed the Contract ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS & SERVICES SHPK
Local Unit Vlorë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Ruajtja e objekteve të Bashkisë Vlorë Signed the Contract FPM SHPK
Local Unit Lushnje Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane Signed the Contract LEAL & HIGJENA
Local Unit Elbasan Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Internet falas per banoret e te gjitha Njesive Administrative dhe qendren e qytetit te Elbasanit Signed the Contract ALBTELECOM SHA
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Signed the Contract KADRA SHPK
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti II: Ofrimi i shërbimit online për monitorimin e trafikut urban Signed the Contract ALBTELECOM SHA
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti I: Shërbim për infrastrukturë të dedikuar optike dhe shërbime data Signed the Contract ALBTELECOM SHA
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje aktivitete të ndryshme për Bashkinë Tiranë për periudhën 2019-2021. Signed the Contract PROSOUND
Local Unit Shijak Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje pjesë këmbimi për mjetet e Bashkisë Shijak Signed the Contract Besnik Meçi
Local Unit Shijak Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje pjesë këmbimi për mjetet e Bashkisë Shijak Signed the Contract Besnik Meçi
Local Unit Korçë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: LOTI 1 - Blerje Nafte Signed the Contract AROIL COMPANY
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Signed the Contract KADRA SHPK
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i tretë: Blerje ushqime blegtorale për Konviktet e Shkollave te Mesme Signed the Contract KADRA SHPK
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i katërt: Blerje fruta perime për Konviktet e Shkollave të Mesme Signed the Contract DOGEL SHPK
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i dytë - Blerje ushqime koloniale për Konviktet e Shkollave të Mesme Signed the Contract GERTI - 1987
Local Unit Korçë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: LOTI 2- Blerje Benzine Signed the Contract AROIL COMPANY
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Signed the Contract DAJTI PARK 2007 SHPK (ISH VLLAZNIA SHPK-K11507003S)
Local Unit Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 3 - Riparim i mjeteve të rënda të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Signed the Contract MAG SHPK
Local Unit Malësi e Madhe Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Furnizim me karburant per vitin 2019 Signed the Contract Kastrati Shpk - Kastrati Sha
Local Unit Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 3 - Riparim i mjeteve të rënda të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Signed the Contract MAG SHPK
Local Unit Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2 - Riparim i kamioneve të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Signed the Contract MAG SHPK
Local Unit Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 3 - Riparim i mjeteve të rënda të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Signed the Contract MAG SHPK
Local Unit Këlcyrë Sistemim asfaltim Rruga Sukë Podgoran Fushë,Rruga Goricë,Rruga Komarak e Vinokash rruga Gur Fshat Këlcyre,Rruga Rriban. 37,211,972 Signed the Contract HITO 94 SHPK 30,294,476.00
Local Unit Shijak Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje pjesë këmbimi për mjetet e bashkisë Shijak. Signed the Contract Besnik Meçi
Local Unit Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2 - Riparim i kamioneve të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Signed the Contract MAG SHPK
Local Unit Patos Rikonstruksion i rrugës Alit Gjeriti Zharrëz ,Patos. 13,328,682 Signed the Contract KEVIN CONSTRUKSION  & Shpresa-Al SHPK 9,129,835.00
Local Unit Korçë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: LOTI 1 - Blerje Nafte Signed the Contract AROIL COMPANY
Local Unit Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2 - Riparim i kamioneve të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Signed the Contract MAG SHPK
Local Unit Tropojë Blerje artikuj ushqimore per kopshtet dhe çerdhen e femijeve 1,000,000 Signed the Contract Nazmi Murataj 975,438.00
Local Unit Shijak Asistence teknike, Trajnim, Projekt GIS, Rregulla dhe Standarde Teknike për Punët me Pasuritë e Paluajtshme në funksion të stabilizimit të titujve me ligjin 7501 dhe regjistrimin e parë për zona të vecanta. 4,100,000 Signed the Contract INVENT SHPK + GEO CONSULTING SHPK 4,050,000.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data