Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Qeverisja Vendore Shkodër 446 2,066 6,976,360,319 1,593 4,537,406,212 3,682,514,605

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Shkodër Blerje automjeti 6,073,333 Announced the Winner KOSTANDIN GROUP 6,058,833.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja 4,195,289 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës “Ajasëm” 15,105,034 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj 8,023,611 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga "Ferrukej” 9,355,674 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek 7,377,249 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti i Pesembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga “Arkitekt Sinani” 129,151 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti i Katermbedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion i Rrugës “Milosao” 103,475 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti i Trembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksion Rruga "Asdreni" 120,558 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti i Dymbedhjete:Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga e Shtregullave ” 116,279 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti i Njembedhjete:Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga “Bashkimi” 87,098 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti i Dhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave" 45,980 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti i Nente: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri" 114,139 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti i Tete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka" 88,321 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Blerje materiale elektrike 4,371,533 Announced the Winner VASAA SHPK 3,110,750.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion shkolla "Jordan Misja"- faza e II 14,249,996 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Blerje artikuj të ndryshëm ushqimor 1,917,055 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka" 3,524,376 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga “Bashkimi” 3,475,598 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Blerje materiale hidraulike ne kuder te projektit (CPWS/COVID-19-IPA21) te GIZ 2,900,404 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Ruajtje e godines per Administrim dhe Mirembajtje e Stadiumit 'Loro Borici“ 9,999,237 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga “Arkitekt Sinani” 5,741,750 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga e Shtregullave 5,005,756 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Rikonstruksion i Rrugës “Milosao” 4,307,472 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga "Asdreni" 5,249,929 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave" 1,834,812 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri” 4,884,513 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Qendrore 609,862,458 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Blerje dru zjarri 12,888,000 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Blerje"Vegla, mjete dhe materiale" Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data