Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
10 GREEMED SHPK 35 467,384,208 35 467,384,208 455,072,613

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Lot 1: Materiale specifike për kabinetet 65,748,900 Announced the Winner GREEMED SHPK 65,447,500.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Lot 2: Materiale Mjekimi dhe konsumi ekstra 25,579,830 Announced the Winner GREEMED SHPK 25,401,330.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Lot 2 Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja Signed the Contract GREEMED SHPK
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Blerje materiale nje perdorimeshe kirurgjikale per perballimin e situates me Covid 19 per DSR Diber 2,084,000 Signed the Contract GREEMED SHPK 2,072,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: “Blerje materiale mjekimi dhe konsumi specifike per kabinetet e Bronkoskopise, Endoskopise Digjestive, Proves Respiratore si edhe Imazherise, Reanimacionit, Urgjences Paraspitale, se bashku me materialet e konsumit te VIO 3 per Kirugjine Torakale, te Pergj Signed the Contract GREEMED SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje materiale mjekimi dhe konsumi specifike per kabinetet e Bronkoskopise, Endoskopise Digjestive, Proves Respiratore si edhe Imazherise, Reanimacionit, Urgjences Paraspitale, se bashku me materialet e konsumit te VIO 3 per Kirugjine Torakale, te Pergj 154,713,267 Announced the Winner GREEMED SHPK 153,846,600.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Lot 2 Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja 11,730,000 Announced the Winner GREEMED SHPK 6,490,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje materiale mjekimi per nevojat spitalore ne S.U Shefqet Ndroqi Tirane 12,224,250 Signed the Contract GREEMED SHPK 1 577 870 leke per njesi.
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Set Skaneri 1,680,000 Announced the Winner GREEMED SHPK 1490 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje e aparatures sistemi kirugjikal dhe aparature koagulimi Argon Plasma ne SU Shefqet Ndroqi Tirane. 10,000,000 Signed the Contract GREEMED SHPK 9,952,500.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje materiale mjekimi për shërbimin e Hemodinamikës 7,505,850 Announced the Winner GREEMED SHPK 7,475,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje Materiale Konsumi për nevojat spitalore 3,922,900 Signed the Contract GREEMED SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje Materiale Konsumi për nevojat spitalore 3,922,900 Announced the Winner GREEMED SHPK 3,832,900.00
Regional Hospital Directorate of Fier Regional Hospital Directorate of Fier Blerje orendi spitalore (shtrat pacienti, stativ, komodina) 7,911,200 Signed the Contract GREEMED SHPK 7,812,000.00
Hospital Service Directorate of Kukës Hospital Service Directorate of Kukës Loti 2 -Materiale mjekimi konsumabel dhe kirurgjikale MM2 2,695,694 Signed the Contract GREEMED SHPK 2,675,394.00
Hospital Service Directorate of Kukës Hospital Service Directorate of Kukës Loti 1-Materiale mjekimi te pergjithshme MM 1 3,143,503 Signed the Contract GREEMED SHPK 3,122,887.50
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Loti 1 Materiale Mjekimi te Pergjithshme (MM1) Signed the Contract GREEMED SHPK 6,763,655.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Loti 2 Materiale Mjekimi Konsumable dhe Kirurgjikale (MM2) Signed the Contract GREEMED SHPK 7,228,163.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje Materiale Mjekimi për nevojat spitalore në S. U. “Shefqet Ndroqi” të ndarë në dy Lote: Loti 1 - Materiale Mjekimi të Përgjithshme (MM1) 5,950,170 Signed the Contract GREEMED SHPK 5,950,170.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje Materiale Mjekimi për nevojat spitalore në S. U. “Shefqet Ndroqi” të ndarë në dy Lote: Loti 2 - Materiale Mjekimi të Përgjithshme (MM2) 17,619,612 Signed the Contract GREEMED SHPK 17,619,611.64
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje materiale mjekimi për shërbimin e Hemodinamikës në SU Shefqet Ndroqi 11,269,000 Signed the Contract GREEMED SHPK 11,180,000.00
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Furnizim, vendosje e pajisjeve mjekësore për Repartin e Rikonstruktuar të Urgjencës për Spitalin Rajonal Berat 1,262,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract GREEMED SHPK 1,257,500.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje Materiale Mjekimi për nevojat spitalore, në S.U. “Shefqet Ndroqi” të ndarë në dy Lote 18,512,966 Signed the Contract GREEMED SHPK 18,512,966.30
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Riparimi i tre Respiratorëve në S- U- "Shefqet Ndroqi", Tiranë 1,931,733 Signed the Contract GREEMED SHPK 1,499,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Transferimi i pajisjes "Grafi-Skopi" nga vendi ekzistues në ambientin e ri në S- U-"Shefqet Ndroqi" (Demontim, transport, instalim dhe kalibrim) 1,250,000 Signed the Contract GREEMED SHPK 999,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Loti 2 - Blerje aparatura për Kabinetin e Imazherisë, Eko Abdominale kardiake dhe Aparat X-Ray I lëvizshëm 10,000,000 Signed the Contract GREEMED SHPK 9,800,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Loti 1 - Blerje aparatura për Kabinetin e Bronkoskopisë, Bronkoskop Rigid Universal Set dhe Aparat Krioterapie 7,996,667 Signed the Contract GREEMED SHPK 7,800,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje materiale mjekimi për Hemodinamikën 4,478,720 Signed the Contract GREEMED SHPK 4,440,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana F-V pajisje mjekësore kapa për funksionimin e gamma kamera në SU "Shefqet Ndroqi" 19,784,000 Signed the Contract GREEMED SHPK 19,700,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje materiale mjekimi në S- U- "Shefqet Ndroqi", Tiranë 782,976 Signed the Contract GREEMED SHPK 782,976.00

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.