Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Qeverisja Vendore Tiranë SPHAERA Shpk & Klodioda Shpk 2 1,421,914 2 1,421,914 1,350,000

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve per Rindertimin e 8 (tete) objekteve arsimore ne Bashkine e Tiranes. “Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Ndërtimi i shkollës 9- vjeçare “Murat Toptani” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract SPHAERA Shpk & Klodioda Shpk
Local Unit Tiranë Loti i V-të: Studim projektim, për objektin: ”Rikonstruksioni i rrugëve “Xhemal Sheh Abazi” dhe Ymer Beqiri” 1,421,914 Signed the Contract SPHAERA Shpk & Klodioda Shpk 1,350,000.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data