Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Qeverisja Vendore Tiranë Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 15 205,348,881 15 205,348,881 166,004,994

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Blerje sherbimi per mirembajtjen e rrjeteve hidraulike, ngrohje-ftohje kaldaja, kondicionere dhe pajisje te tjera per vitin 2019. 4,166,666 Signed the Contract Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 3,125,000.00
Local Unit Tiranë Sherbim mirembajtje per impiantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me uje te pijshem 50,375,000 Announced the Winner Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 20,811,905.00
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Sherbim mirembajtje per impiantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me uje te pijshem Signed the Contract Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK
Local Unit Tiranë Blerje dhe montim pompa uji 7,101,816 Signed the Contract Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 6,980,000.00
Local Unit Tiranë Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike elektrike, telefonike, ngrohje. 1,080,000 Announced the Winner Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 1,026,000.00
Local Unit Tiranë Sherbim mirembajtje per impiantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me uje te pijshem 26,665,444 Re-Proclaimed and Signed the Contract Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 26,397,750
Local Unit Tiranë Blerje dhe instalim soba me pellet 12,499,653 Signed the Contract Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 12,000,042.00
Local Unit Tiranë Shërbim mirëmbajtje për impiantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm 23,379,125 Announced the Winner Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 23,200,000
Local Unit Tiranë Loti II: Blerje fancoil 2,600,826 Signed the Contract Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 2,469,000.00
Local Unit Tiranë Loti I: Blerje kondicionerë 1,225,832 Signed the Contract Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 1,195,000.00
Local Unit Tiranë Blerje dhe instalim soba me pellet 20,103,300 Signed the Contract Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 19,610,000.00
Local Unit Tiranë Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të furnizimit me ujë të pijshëm për objektet parashkollore, shkollore, qendrat sociale dhe banesat sociale 17,152,800 Signed the Contract Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 16,516,419.00
Local Unit Tiranë Sistemi i ngrohjes dhe ftohjes i godinës së Administratës Tirana Parking 4,963,325 Signed the Contract Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 4,685,232.00
Local Unit Tiranë Shtesë Kontrate: Riparim-mirëmbajtje dhe rikthim me gazoil të impianteve të ngrohjes dhe riparim-mirëmbajtje të sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm për objektet parashkollore dhe shkollore 5,597,194 Signed the Contract + Additional Contract Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK
Local Unit Tiranë Repair, maintenance and reversion with diesel of the heating plants and repair-maintenance systems for the drinking water supply of preschools and schools facilities 28,437,900 Announced the Winner Climacasa SHPK&AL-TEK SHPK 27,988,646.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data