Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
34 Besnik Meçi 151 272,899,324 150 272,351,324 273,885,279

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve 4,197,900 Announced the Winner Besnik Meçi 3,629,800.00
Local Unit Tiranë Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e motoçikletave 594,500 Announced the Winner Besnik Meçi 514,500.00
Local Unit Shijak Blerje pjese kembimi per mjetet e bashkise Shijak 5,228,200 Announced the Winner Besnik Meçi 4,576,700.00
Local Unit Vorë Servis dhe Shërbime Bazë (Vajë,Filtra,Goma Etj) për Automjete, Foristradë,Kamion,Fadromë,Eskavator 4,583,333 Signed the Contract Besnik Meçi 4,237,800.00
Local Unit Tiranë Shërbime tek të tretët, për automjete dhe mjetet e tonazhit të rëndë (eskavator, furgona, pick up,autovetura) 15,000,000 Announced the Winner Besnik Meçi 13,485,800.00
Local Unit Tiranë Minikontrate 1-Loti i pare: ”Pjesë këmbimi goma” Signed the Contract Besnik Meçi 15,784,800.00
Local Unit Tiranë Minikontrate1-Loti i dytë: ”Pjesë këmbimi bateri” Signed the Contract Besnik Meçi 4,137,800.00
Local Unit Korçë Minikontrate 1-Riparime e mirembajtje mjete transporti Signed the Contract Besnik Meçi 2,399,800.00
Local Unit Tiranë Blerje pjesë këmbimi, goma dhe bateri 936,600 Signed the Contract Besnik Meçi 874,800.00
Local Unit Bulqizë Pjese Nderimi Automjetesh 2,916,666 Signed the Contract Besnik Meçi 2,762,350.00
Local Unit Korçë Riparime e mirembajtje mjete transporti 2,915,000 Announced the Winner Besnik Meçi 2,399,800.00
Local Unit Tiranë Minikontrate 1- Shërbime tek të tretët, për automjete dhe mjetet e tonazhit të rëndë (eskavator, furgona, pick up, autovetura) 7,200,000 Signed the Contract Besnik Meçi 5,809,800.00
Local Unit Kukës Blerje goma per automjetet 1,782,400 Signed the Contract Besnik Meçi 1,536,800.00
Local Unit Korçë Riparim- shërbimi i automjeteve 6,016,650 Signed the Contract Besnik Meçi 2,212,850.00
Local Unit Tiranë Shërbime tek të tretët, për automjete dhe mjetet e tonazhit të rëndë (eskavator, furgona, pick up, autovetura) 7,200,000 Announced the Winner Besnik Meçi 5,809,800.00
Local Unit Tiranë Loti i pare: ”Pjesë këmbimi goma” 16,585,605 Announced the Winner Besnik Meçi 15,784,800.00
Local Unit Tiranë Loti i dytë: ”Pjesë këmbimi bateri” 4,411,573 Announced the Winner Besnik Meçi 4,137,800.00
Local Unit Tiranë ( Minikontrate 1)-Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve Signed the Contract Besnik Meçi 3,164,800.00
Local Unit Tiranë Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve 3,500,000 Announced the Winner Besnik Meçi 3,164,800.00
Local Unit Lushnje Minikontrate 1-“Shërbime dhe pjesë këmbimi për automjetet e shoqërisë. – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj”. Signed the Contract Besnik Meçi 3,610,900.00
Local Unit Shijak Blerje pjese kembimi per mjetet e bashkise 7,492,900 Announced the Winner Besnik Meçi 6,728,250.00
Local Unit Lushnje Pjese kembimi + Riparim sherbime mjeteve 1,577,200 Signed the Contract Besnik Meçi 1,499,800.00
Local Unit Gramsh Blerje gomash për administratën e bashkisë,drejtoritë dhe sektorët vartës 1,850,940 Announced the Winner Besnik Meçi 1,776,500.00
Local Unit Korçë Loti 2- Goma 1,040,000 Signed the Contract Besnik Meçi 996,800.00
Local Unit Korçë Minikontrate 1 Loti 1- Pjesë këmbimi,bateri Signed the Contract Besnik Meçi
Local Unit Lushnje “Shërbime dhe pjesë këmbimi për automjetet e shoqërisë. – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj”. 3,825,350 Announced the Winner Besnik Meçi 3,610,900.00
Local Unit Korçë Loti 1- Pjesë këmbimi,bateri 4,790,100 Announced the Winner Besnik Meçi 4,285,800.00
Local Unit Tiranë Sherbimin e ujitjes se bimesis dekorative me bot dhe autobot uji 2,800,000 Signed the Contract Besnik Meçi 2,758,350.00
Local Unit Tiranë Blerje Vaj 5,237,660 Signed the Contract Besnik Meçi 4,551,500.00
Local Unit Tiranë Sherbime mirembajtje aparateve,pajisjeve teknike dhe vegla pune 1,630,000 Signed the Contract Besnik Meçi 1,499,600.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data