Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
8 2AF ALBANIA GROUP SHPK 61 222,471,971 61 222,471,971 177,857,611

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Durrës Minikontrata 1-Blerje materiale inerte Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK
Local Unit Durrës Blerje materiale inerte 9,884,000 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 8,821,000.00
Local Unit Kamëz Minikontrate 1-Blerje Materiale për Kanalet e Ujërave të Ndotura dhe materiale ujësjellësi, tuba korregato , tuba dhe rakorderi uji të pijshëm - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 976,730.00
Local Unit Kamëz Blerje Materiale për Kanalet e Ujërave të Ndotura dhe materiale ujësjellësi, tuba korregato , tuba dhe rakorderi uji të pijshëm - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) 14,865,000 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 976,730.00
Local Unit Durrës Blerje materiale inerte 5,968,793 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 5,899,450.00
Local Unit Durrës “Riparim i transformatorit në Fushë Milot” 7,224,319 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 6,975,000.00
Local Unit Durrës “Rikonstruksion i godinës në stacionin e pompimit Fushë-Krujë” 13,911,109 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 11,551,330.00
Local Unit Durrës Blerje Materiale Inerte 3,983,366 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 3,799,980.00
Local Unit Kamëz Blerje materiale të llojeve të ndryshme për Kun dhe Ujesjellës 50,855,489 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 50,714,310.00
Local Unit Klos Blerje fadrome 3,000,000 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 3,600,000.00
Local Unit Kavajë Realizimi i dekorit të qytetit gjatë festave të fundvitit 1,666,667 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 1,656,500.00
Local Unit Bulqizë Blerje materiale për mirmbajtjen e shkollave, kopshteve dhe ndërtesave të tjera të Bashkisë Bulqizë 1,100,760 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK
Local Unit Krujë Blerje Materiale Hidraulike 3,798,438 Re-Proclaimed and Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 3,776,700.00
Local Unit Durrës Blerje materiale inerte 3,938,817 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 3,871,180.00
Local Unit Bulqizë Blerje makine pastrimi 1,166,667 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 1,165,000.00
Local Unit Durrës Blerje tub manezman 160 dn dhe brryl per stacionin e pompimit Fushe Kruje Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 730000.00
Local Unit Durrës Blerje tubacion per sistemimin e linjes se qarkullimit te llumit ne Tretesin anaerobik ne sek e Biogazit dhe te trajtimit te llumit Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 710000.00
Local Unit Durrës Blerje filtrues oksigjeni Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 490,000.00
Local Unit Bulqizë mirmbajtje rruge rurale, Bashkia bulqize 3,333,333 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 3,330,020.00
Local Unit Bulqizë RIKOSTRUKSIONI I UJESJELLESIT BULQIZE, RRJETI SHPERDARES, FAZA E II (LINJA SEKONDARE DHE TERCIALE). 6,262,041 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 5,997,870.00
Local Unit Durrës “Blerje materiale inerte” 6,999,433 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 6,892,000.00
Local Unit Krujë Blerje Mates UJi 2,999,724 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 2,878,200.00
Local Unit Krujë Blerje Materiale Hidraulike. 3,999,569 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 3,869,600.00
Local Unit Durrës Riparim fadrome Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 777,000
Local Unit Durrës Rrethim i ambjentit te jashtem Depo Uji nr. 2, nr. 2/1, lagja nr. 7 dhe Depo uji nr. 4 Arapaj, Durres 10,507,998 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 9,997,071
Local Unit Durrës Blerje materiale inerte 4,983,467 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 4,798,000
Local Unit Bulqizë Blerje materiale per zbukurim dekori qytetit viti i ri 2019 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 269,000.00
Local Unit Durrës Avolxhim elektromotorresh 20,000,000 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK
Local Unit Durrës Blerje Vegla Pune 4,329,995 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 3,298,890.00
Local Unit Durrës Furnizim dhe vendosje pjese per elektrovinxh ne hidrovorin Porto-Romano 530,000 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 439,900.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data