Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Qeverisja Vendore Tiranë “S&L Studio” sh.p.k 3 1,338,268 2 917,068 808,196

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Loti 4 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Sistemim, asfaltim dhe kthim ne gjendje fillestare te segmenteve rrugore pas nderhyrjes ne Rrjetin e Ujesjellesit dhe Kanalizimeve në qytetin e Tiranes për vitin 2023” 421,200 Cancelled Procurement “S&L Studio” sh.p.k 372,440.00
Local Unit Tiranë Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion i linjës Dj-140mm PE nga Depo Gurore e Vjetër Dajt- Depo Gurore" 326,807 Signed the Contract “S&L Studio” sh.p.k 293,657.00
Local Unit Tiranë Loti 1 Mbikëqyrje punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion rrjet kanalizimi” 590,261 Signed the Contract “S&L Studio” sh.p.k 514,539.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data