Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
3 “G & L CONSTRUCTION” shpk & “ARENA MK” sh.p.k 6 8,246,036 6 8,246,036 6,322,608

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Pogradec Loti 1, Mbikqyrje “Rehabilitimi dhe shtesë e shkollës Myredin Bashalli” Fshati Lin, NJ. Administ, Udënisht Pogradec” 686,297 Signed the Contract “G & L CONSTRUCTION” shpk & “ARENA MK” sh.p.k 553,547.00
Local Unit Kurbin “Mbikqyerje punimesh për objektin: “ Ndërtim i godinës së re të Bashkisë Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit”. (Programi i Rindërtimit) 3,318,701 Signed the Contract “G & L CONSTRUCTION” shpk & “ARENA MK” sh.p.k 3,200,000.00
Local Unit Pogradec Loti VI "Mbikqyrje e objektit "Sistemim i Odeonit ne Qender te qytetit Pogradec" 645,781 Signed the Contract “G & L CONSTRUCTION” shpk & “ARENA MK” sh.p.k
Local Unit Pogradec Loti VII "Mbikqyrje e objektit "Ndertim Ura dhe rruga e Zall Torres, Njesia Administrative Proptisht" 322,856 Signed the Contract “G & L CONSTRUCTION” shpk & “ARENA MK” sh.p.k
Local Unit Pogradec Loti VIII “Mbikqyrje “Permiresim/Rikonstruksion i banesave ekzistuese per familjet e varfera dhe te pafavorizuara ne Bashkine Pogradec” 333,000 Signed the Contract “G & L CONSTRUCTION” shpk & “ARENA MK” sh.p.k
Local Unit Gjirokastër Mbikeqyrje punimesh me objekt:Ujesjellesi Lazarat 2,939,401 Signed the Contract “G & L CONSTRUCTION” shpk & “ARENA MK” sh.p.k 2,569,061.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data