Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
40 ARENA MK 142 51,164,321 139 50,123,211 50,454,824

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Kavajë Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit me objekt Rindërtimi i godinës së Ish-Prefekturës(Program i Rindertimit) 1,895,516 Signed the Contract ARENA MK 1,668,123.00
Local Unit Kavajë Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit me objekt Rindërtimi i kopsht cerdhe në fshatin Luz i Vogël 749,382 Signed the Contract ARENA MK 630,726.00
Local Unit Skrapar Mbikëqyrje punimesh për “Rikonstruksion i shkollës “Ramiz Aranitasi”, Çorovodë” Announced the Winner ARENA MK 455,876.00
Local Unit Tiranë Loti 3: Mbikqyrje Punimesh me objekt: “Ndërtim objekt shërbimi,sistem vadites dhe rrethim tek Pista e Vrapit në PMLAT” 734,268 Signed the Contract ARENA MK 688,976.00
Local Unit Poliçan Mbikqyrje e objektit:“Mbrojtje lumore gjatesore nga lumi Osum , fshati Mbrakull, Poliçan” 1,317,226 Signed the Contract ARENA MK 1,193,288.00
Local Unit Belsh Kolaudim KUZ Qyteti Belsh-Lagjja Hyse Signed the Contract ARENA MK 195,781.75
Local Unit Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: “Prishja e detyruar e njësive individuale të banimit të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 337,079 Signed the Contract ARENA MK 330,000.00
Local Unit Krujë Mbikqyrja e punimeve per objektin, Rindertimi i Shkolles 9 vjecare ‘’Hajdar Zogu’’ Fshati Tapize , Njesia Administrative Nikel , Bashkia Kruje ne kuader te procesit te rindertimit. (Programi i Rindertimit) 1,236,134 Signed the Contract ARENA MK 1,086,919.00
Local Unit Vlorë Mbykeqyrja e Rikonstruksionit te disa akseve rrugore ne Qytetin e Vlores Faza e Dyte Signed the Contract ARENA MK 131,110
Local Unit Vlorë Mbykeqyrja e Rikonstruksionit te disa akseve rrugore ne Qytetin e Vlores Faza e Dyte Signed the Contract ARENA MK 131,110
Local Unit Vlorë bykqyrja e punimeve asfaltimi i disa rrugeve ne qytetin e Vlores Signed the Contract ARENA MK 175,271
Local Unit Vlorë bykqyrja e punimeve asfaltimi i disa rrugeve ne qytetin e Vlores Signed the Contract ARENA MK 175,271
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikimi urban i Bllokut që kufizohet nga rruga “Sami Frashëri”- “Abdyl Frashëri” - “Dëshmorët e 4 Shkurtit” dhe “Dora Distria 1,252,669 Announced the Winner ARENA MK 1,104,994.00
Local Unit Kurbin Mbikqyerje punimesh për objektin: “Rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare “Gjon Gjonaj”, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindërtimit) 2,346,784 Signed the Contract ARENA MK 2,250,000.00
Local Unit Shkodër Loti i Pesëmbëdhjetë: “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga "Magjoni" 205,965 Signed the Contract ARENA MK
Local Unit Shkodër Loti i Dhjetë, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova” 44,699 Announced the Winner ARENA MK
Local Unit Kolonjë Loti nr.3 Mbikqyrje Punimesh Rikonstruksion Godine Adaptuar për Banesë Sociale në qytetin Leskovik”, Bashkia Kolonjë 209,131 Signed the Contract ARENA MK
Local Unit Kamëz Loti i Parë:“Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndërtim “Rrugët Deja + Rruga Bilal Xhaferri + Rruga Bujar Bishanaku” 662,304 Signed the Contract ARENA MK 595,548.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit).
”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Godina 12 (Seksioni C) në zonën zhvillimore “5 Maji”.
Signed the Contract ARENA MK 3,780,000.00
Local Unit Dimal Supervizim per objektin «Rikonstruksion i Rrjeteve shperndares te Ujesjellesit ne Bashkine Ura Vajgurore» 1,601,893 Signed the Contract ARENA MK 1,449,819.00
Local Unit Peqin Mbikqyrje punimesh per objektin "Ndertim i ujesjellesit per fshatrat gjocaj celhagaj dhe hashmataj" 1,519,768 Signed the Contract ARENA MK 1352603.10
Local Unit Shkodër Loti i Dyte: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim Rruga "Myzyraj", loti II" 158,340 Signed the Contract ARENA MK 132,468.00
Local Unit Pogradec Loti I "Mbikqyrje e objektit "Ndertimi i ujesjellesit Udenisht - Memelisht, Pogradec". 2,751,810 Signed the Contract ARENA MK 2,560,662.00
Local Unit Kavajë Mbikqyrja e punimeve me objekt rrjeti i kanalizimeve te ujerave te zeza Luz, Kavaje, (vazhdim) faza e II dhe rrjeti tercial i kuz ne zonen e Golemit 2,031,044 Signed the Contract ARENA MK 1,790,300.00
Local Unit Peqin Studim projektim Rruga Sulejman Bej Peqini dhe Via Egnatia Signed the Contract ARENA MK 787,000.00
Local Unit Kavajë MBIKQYRJA E PUNIMEVE TË NDËRTIMIT ME OBJEKT RIKONSTRUKSION I RRJETIT SHPËRNDARËS PËR FURNIZIMIN ME UJË TË QYTETIT KAVAJË DHE NDËRTIMI I DEPO UJI TË RE, FAZA E DYTË 5,236,131 Signed the Contract ARENA MK 4,381,500.00
Local Unit Berat Kolaudim punimesh per objektin Ndricim i rrugeve ne fshatin Dushnik, Bashkia Berat. Signed the Contract ARENA MK 11,972.00
Local Unit Durrës Mbikqyrje Reabilitimi kanalit KUL F.II dhe KUL F.III 1,002,082 Signed the Contract ARENA MK 894,832.00
Local Unit Gjirokastër Projekt-zbatimi :Furnizimi me uje te pijshem fshati Lazarat" Signed the Contract ARENA MK 727,262.00
Local Unit Shkodër Projektim per objektet arsimore 777,892 Signed the Contract ARENA MK 641,114.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data