Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
10 STUDIO SERVICES " K - SA" 22 4,045,517 22 4,045,517 8,452,957

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Shkodër Loti i Nentembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ Sistemim asfaltim rruge në fshatin Shtoj i Vjetër-Guci e re” 76,809 Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA"
Local Unit Durrës Kolaudim per prokurimin me objekt: Rikonstruksion me riveshje te kolektoreve ne ITUND,instalim makinerie ne stacionet ekzistuese dhe pastrim kolektori ne zonen e qytetit,Bashkia Durres Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 260,538.48
Local Unit Shkodër Loti i Shtatembedhjete: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja” 101,399 Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA"
Local Unit Durrës Mbikqyrje Rikonstruksion rruga Shkumbini Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 586,215
Local Unit Durrës Mbikqyrje Rikonstruksion rruga Shkumbini Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 586,215
Local Unit Berat Supervizim arkeologjik ne objektin " Ndertim i godines se parkimit dhe hapesirave mbeshtetese" Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 390,000
Local Unit Berat Supervizim arkeologjik ne objektin " Ndertim i godines se parkimit dhe hapesirave mbeshtetese" Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 390,000
Local Unit Berat Specialist arkeolog "Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit te ujesjellesit Berat zona gorice .MIP III Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 350,000
Local Unit Berat Specialist arkeolog "Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit te ujesjellesit Berat zona gorice .MIP III Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 350,000
Local Unit Tropojë REF-80596-12-01-2020 Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 247960.03
Local Unit Tropojë REF-80596-12-01-2020 Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 247,960.03
Local Unit Fier Studimi dhe hartimi i projektit te zbatimit per objektin Ndertim i ujesjellesit per furnizimin me uje te zones Levan –Seman 3,000,000 Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 2,854,000.00
Local Unit Fier Projekt Preventiv per Ujesjellesin ne Zonen DMA6 dhe Ujesjellesi Afrim i Ri Shkolla Bujqesore Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 778484.13
Local Unit Durrës Mbikqyrje për prokurimin me objekt Rrethim i ambjentit të jashtëm Depo Uji nr.2, nr.2/1, Lagja nr.7 dhe Depo Uji nr.4 Arapaj, Durrës Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 150,817.48
Local Unit Durrës Mbikqyrje Rikonstruksion rruga Principata e Arberit Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 498,362
Local Unit Krujë Kolaudim i punimeve per objektin: Sistemim-Asfaltim i rrugës së fshatit Zallë , Fushë Krujë Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 9,349.00
Local Unit Durrës Mbikqyrje Rikonstruksion fasada qytet 275,597 Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 230,601
Local Unit Vorë Kolaudimi i punimeve per objektin Zevendesimi i linjes kryesore te amortizuar te ujesjellesit ne fshatin Fushe Preze, depo kryesore, bashkia Vore 9,043 Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 8,456
Local Unit Durrës Mbikqyrje punimesh per objektin Rikonstruksion rruga Mbreteresha Teuta tek ish Kirurgjia 105,000 Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 89,999
Local Unit Maliq Mbikqyrje objekti:Ndertim dhe Rikonstruksion i Godines Administrative te Bashkise Maliq Faza II 396,996 Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 356,000
Local Unit Malësi e Madhe Kolaudim Sistemim Asfaltim Rruga e Dragovojes 31,362 Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 27,000
Local Unit Dimal Kolaudimi i objektit: Ndërtim, mobilim kopshtesh dhe ndërtim ambulancash 49,311 Signed the Contract STUDIO SERVICES " K - SA" 41,000.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data