Open Procurement Albania

Rijetëzimi i ansamblit urban të qendrës Konispol - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Konispol
Procuring Authority / Buyer Bashkia Konispol
Tender object Rijetëzimi i ansamblit urban të qendrës Konispol - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.
Reference No.  REF-11376-05-05-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 65 697 705,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 08-05-2017
Last date of Submitted Documents 29-05-2017
Tender Held Date 29-05-2017
No. of Bidders 5
Bidders Caushi Shpk - G.P.G Company Shpk - Mane/S Shpk - Shendelli Shpk - Uleza Ndertim Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G.COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 64 665 200,00
  Bidder Announcement date 28-06-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 77598240
  Contract date 13-07-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Shendelli shpk, Nuk ka te ngarkuar ne sistem dokumentacionin e kerkuar sips DST pervecse ekstraktit te QKR. 2. Caushi shpk, Certifikatat e meposhtme te cilesise nuk jane te vlefshme sipas aqscert.org.al. Puna “Rruga Golem - Plazh eshte jashte afatit 3 vjecar. Ndertimi ujesjellesit te Ksamilit nuk perben pune te ngjashme. Ndertimi ujesjellesit Lugu Dardhes Sarande nuk perben pune te ngjashme si dhe mungon kontrata e bashkepunimit pasi ka paqartesi se cila nga firmat eshte Caushi sh.p.k me perqindjet perkatese. Rik. Ujesjellesit rruga M.Keta, Shefqet Kuka dhe Thoma Filipeu nuk perben pune te ngjashme, gjithashtu mungon dhe formular I vleresimit sipas shtojces 8. Ndertimi I rrjetit shperndares te Komunes Fratar nuk perben pune te ngjashme. Punet e tjera ne total nuk plotesojne piken 1 te kapacitetit teknik. Ne dokumentacionin e operatorit mungojne dokumentat per inxhinjerin elektrik. Ne listepagesat e shoqerise mungon arktitekti.
  3. Mane/S shpk - Subjekti eshte terhequr me kerkesen protokolluar date 09.06.2017. 4. Uleza Ndertimi - Dokumentacioni i ngarkuar nuk eshte sipas DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.27 - DT.10-07-2017
  Signing of the Contract NR.30 - DT.31-07-2017
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 12, datë 21.3.2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data