Open Procurement Albania

K.U.B . Lagjia Minatori & Gjeologu, Bashkia Bulqizë

Procuring Authority / Buyer Local Unit Bulqizë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Bulqizë
Tender object K.U.B . Lagjia Minatori & Gjeologu, Bashkia Bulqizë
Reference No. REF-15700-05-30-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 833 291,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-05-2017
Last date of Submitted Documents 12-06-2017
Tender Held Date 12-06-2017
No. of Bidders 3
Bidders RADIKA SHPK - ALB-KON SHPK - SHAMO-CONSTRUCTION SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB-KON SHPK
 • The winning bid ALL without vat 5 794 879,00
  Bidder Announcement date 23-06-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date 10-07-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  U skualifikuan ofertuesit e meposhtem: 1. RADIKA shpk , per arsye se nuk ka paraqitur: - Radika nuk ka paraqitur Vertetim shlyerjen e detyrimev ete maturuara te energjise elektrike, - Operatori Ekonomik nuk ka pune te ngjashme ne vleren e kerkuar ne DST - Operatori ekonomik nuk ka numer punonjesish per realizimin e ketij objekti per shkak se 12 punonjes te operatorit ekonomik jane te angazhuar ne kontraten e lidhur ndermjet Bashkise Bulqize me numer 2030 prto, date 30.05.2017 e cila nuk ka perfunduar akoma - Operatori ekonomik nuk ka kamion ne numerin e kerkuar per kamionin me targa AA473H I mare me qeranga Florida Shpknukka certificate transporti per tedhene me qeraose per llogarite te treteve, kamionin me targa AA105LD mare me qera nga Florida Shpk - Nuk ka certifikatet ransporti per te dhene me qera ose per llogari te te treteve, kamionin me targa AA690EA I marre me qera nga IrbegShpk - Nuk ka certificate transporti per te dhene me qera ose per llogari tetetreteve, kamionin me targa AA4671A I marre me qera nga IrbegShpk - Nuk ka certificate transporti per te dhene me qera ose per llogari te te treteve ne numerin e kerkuar , kamioncina me targa BC 1005 B mare me qera nga Florida Shpk. - Nuk ka certificate transporti per te dhene me qeraose per llogari te te treteve, kamioncina me targa BC 784EA mare me qera nga personi fizik Altin Reci - Operatori ekonomik nuk ka kamion me vinxh - Nuk ka inxhinier gjeodet. - Operatori ekonomik nuk I eshte pergjigjur pozitivisht kerkeses se AK per verifikimin e makinave duke mos na vene ne dispozicionin formacionin e nevojshem nese ai I disponon apo jo keto makineri, nuk percaktonvendodhjen e makinerive nese jane ne ambjentin e OE, apo ne ndonje object ku ai kryen punimet apo ne ndonje ambjent me te cilat kane marredhenje kontraktore per qendrimin e ketyre makinerive. 2. SHAMO- CONSTRUCTION, per arsye se nuk ka paraqitur: - Operatori ekonomik ka paraqitur vertetim te leshuar nga administrate tatimore qe nuk ka detyrime tatimore, vertetimi mban daten 10/04/2017, procedura e prokurimit eshte publikuar me 30.05.2017 vertetimi I mesiperm nuk konfirmon qe operatori ekonomik nuk ka detyrime tatimore per muajin prill dhe maj 2017. - Operatori ekonomik ka paraqitur preventive me te dhenat e pa plota asnje ze I preventivit nuk ka sasine e zerave. - Operatori ekonomik nuk ka pune te ngjashme, nje kontrate e paraqitur qe eshte pune e ngjashme me objektin e prokurimit e lidhur me ujesjellesSha Tirane, nuk ka certifikaten e marjes ne dorezim te objektit - Nuk ka paraqitur vertetim per numrin e punonjesve per muajin maj 2017 si dhe nuk ka dorezuar listpages ne per muajin maj 2017 - listpagesa e muajit prill eshte e pa lexueshme.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.27 - DT.10-07-2017
  Signing of the Contract NR.28 - DT.17-07-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data