Open Procurement Albania

Rehabilitimi i aksit Mbikalim-Kombinat

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rehabilitimi i aksit Mbikalim-Kombinat
Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2017, miratuar me VKB Nr. 84, datë 29.12.2016, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2017 – 2019 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2017”
Reference No. REF-33466-11-09-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 248 074 496,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 10-11-2017
Last date of Submitted Documents 04-12-2017
Tender Held Date 04-12-2017
No. of Bidders 15
Bidders Caushi Shpk
Euroteorema Peqin Shpk
Company Riviera Shpk
GPG Company Shpk
Gjoka Konstruksion Shpk
Kthella Shpk
Riviera Shpk & Mane TCI Shpk
SMO Union Shpk & Blerimi Shpk
Stërkaj Shpk
Victoria Invest Shpk
Bami Shpk
Geci Shpk
Fusha Shpk
A.N.K Shpk
Curri Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G.COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 194 686 695,00
  Bidder Announcement date 11-01-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 233624034
  Contract date 13-03-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 34 Javë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa
  U paraqit ankesa nga operatori ekonomik “Victoria Invest” shpk, hyrë në Bashkine e Tiranës me Nr.46224.Prot, datë 22.12.2017. Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës nuk pranoi ankesën e palës ankimuese.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. “Caushi” shpk
  Nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike.
  2. “Euroteorema Peqin” shpk
  Nuk plotëson pikën 3 të Kapacitetit Ekonomik dhe Fianaciar të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  3. “Company Riviera” shpk
  Nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  4. “Gjoka Konstruksion” shpk
  Nuk plotëson pikën 6; pikën 15 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  5. “Kthella” shpk
  Nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  6. “Riviera” shpk & “Mane TCI” shpk
  Nuk plotëson piken 3 të Kritereve të Pergjithshme të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  7. “SMO Union” shpk &”Blerimi” shpk
  Operatori ekonomik “Blerimi” shpk nuk plotëson gërmën “dh” pika 1 të Kritereve të Vecanta të Dokumentave Standarte të Tenderit .
  Operatori ekonomik “SMO Union” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  8. “Stërkaj” shpk
  Nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  9. “Victoria” shpk
  Nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  10. “Bami” shpk
  Nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit.
  11. “Geci” shpk
  Nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit.
  12. “Fusha” shpk
  Nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit.
  13. “A.N.K” shpk
  Nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit.
  14. “Curri” shpk
  Nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Bidder Announcement NR.2 - DT.15-01-2018
  Signing of the Contract NR.11 - DT.19-03-2018

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data